Jaunākās ziņas par tēmu Zaļais kurss

Tēma:

Zaļais kurss

Klimata pārmaiņas un vides degradācija ir eksistenciāls drauds Eiropai un pasaulei. Lai risinātu šīs problēmas, ES īsteno Eiropas zaļo kursu, kas to pārveidos par modernu, resursefektīvu un konkurētspējīgu ekonomiku.

Skatīt vairāk