Valsts zemes dienests

Tēma:

Valsts zemes dienests

Valsts zemes dienests ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas izveidota un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta apstiprināto “Valsts zemes dienesta nolikumu”. Atbilstoši nolikumam Dienestam ir šādas funkcijas: nodrošināt Nekustamā īpašuma valsts kadastra darbību; nodrošināt Valsts adrešu reģistra darbību; nodrošināt Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas darbību; nodrošināt Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālās datubāzes darbību; veikt nekustamo īpašumu kadastrālo vērtēšanu; piedalīties valsts politikas īstenošanā zemes reformas jomā; veikt būvju un telpu grupu kadastrālo uzmērīšanu.

Skatīt vairāk