foto: Kaspars Nordens/LETA
Īpašumu tirgotāji aicina iesaldēt kadastru
Rīgas panorāma.
Bizness un ekonomika
2020. gada 10. augusts, 03:45

Īpašumu tirgotāji aicina iesaldēt kadastru

Kas Jauns Avīze

Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociācija (LANĪDA) aicina iesaldēt šā brīža kadastrālās vērtības, lai novērstu draudošās negatīvās sekas gan mājsaimniecībām, gan tautsaimniecībai kopumā.

Turklāt turpmāk kadastrālās vērtības jānosaka 85% apmērā no vidējā tirgus līmeņa, kā tas kādreiz bija paredzēts. Nekustamā īpašuma eksperti arī rosina sākt jaunas kadastrālās vērtēšanas metodikas izstrādi un veikt jaunus bāzes aprēķinus.

Tieslietu ministrija un Valsts zemes dienests (VZD) sabiedrības līdzdalībai nodevuši Ministru kabineta noteikumu projektu Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2022., 2023., 2024. un 2025. gadam, atbilstoši kuram ir aprēķinātas projektētās kadastrālās vērtības. Tās ir publicētas portālā kadastrs.lv un sacēlušas pamatīgu sašutuma vētru.

Prognozētās vērtības paredz būtisku pieaugumu daudzos nekustamā īpašuma tirgus sektoros, un pieņemšanas gadījumā jārēķinās ar ievērojamu mājokļu izmaksu kāpumu. Prognozētās kadastrālās vērtības nereti krietni pārsniedz īpašumu pašreizējo tirgus vērtību. Komercīpašumu gadījumā itin bieži varētu rasties situācija, kad liela vai pat lielākā daļa no plānotajiem nomas ieņēmumiem būs jānovirza nekustamā īpašuma nodokļa nomaksai.

“Absurdi šķiet, ka, minot konkrētus piemērus, kur noteiktajai kadastrālajai vērtībai nav kopsakarības ar reālo tirgus cenu, VZD dienesta pārstāvji tā arī nespēja izskaidrot, kā ir radusies šāda situācija. Taču neapstrīdams ir fakts, ka ļoti daudzos gadījumos noteiktās kadastrālās vērtības ievērojami (līdz pat piecām līdz sešām reizēm) atšķiras no reālajām tirgus vērtībām, kas apliecina sistēmas, metodikas kļūdu VZD darbā,” uzsver SIA Vestabalt valdes locekle Līga Uzkalne.

“Ir nepieciešami uzlabojumi arī VZD procedūrās, jo ir piemērs, kad VZD neaktualizē īpašuma stāvokli atbilstoši reālajai situācijai dabā – Rīgas centrā ir pašvaldības piespiedu kārtā nojaukta ēka, kas dabā nepastāv, taču pastāv kadastra datu bāzē ar vērtību virs miljona eiro, no kā attiecīgi tiek aprēķināts nodoklis,” norāda Baltic Sotheby’s International Realty īpašnieks Vestards Rozenbergs.

Būtu vērts analizēt un pārņemt labās prakses piemērus no kaimiņvalstīm, uzskata LANĪDA. Piemēram, līdzīgi kā Lietuvā, arī Latvijā varētu ieviest iespēju īpašniekam apstrīdēt aprēķināto kadastrālo vērtību, pamatojoties uz neatkarīga sertificēta vērtētāja atzinumu. Eksperti mudina izskatīt arī iespēju ar nekustamā īpašuma nodokli aplikt tikai zemi, kā tas ir Igaunijā.