Politika
2009. gada 15. maijs, 13:28

Tieslietu ministrijas iestādes nav rīkojušās tiesiski

Jauns.lv

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu, kas paredz, ka iekšējiem normatīviem aktiem jāatbilst ārējiem normatīviem aktiem, Tieslietu ministrijas (TM) un to padotības iestādes nav rīkojušās tiesiski, nosakot ikgadējos atvaļinājuma pabalstus, secinājusi Valsts kontrole (VK).

Kā skaidro VK, ārējie normatīvie akti nenosaka tiešās pārvaldes iestāžu darbinieku tiesības saņemt ikgadējā atvaļinājuma pabalstus. VK iesaka TM nodrošināt iekšējo normatīvo aktu atbilstību noteikumiem par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju.

VK revīzijas ziņojumā minēts, ka TM centrālais aparāts atalgojumiem izlietojis 2 678 598 latus, kas ir 47,5% no visiem ministrijas centrālā aparāta izdevumiem. Savukārt atvaļinājuma pabalstu izmaksas veiktas 32 962 latu apmērā.

Valsts zemes dienests atalgojumos pērn izlietojis 1 714 072 latus, kas ir 34,6% no visiem izdevumiem. Atvaļinājuma pabalstos izmaksāti 42 466 lati. Ieslodzījuma vietu pārvalde atalgojumos izlietojusi 18 894 218 latus, kas ir 51,4 % no visiem izdevumiem, bet atvaļinājuma pabalstos - 156 953 latus.

Valsts probācijas dienestā atalgojumos izmaksāti 2 846 639 lati, kas ir 48,4% no visiem izdevumiem. Savukārt atvaļinājuma pabalstos izlietoti 13 699 lati. Tiesu administrācija atalgojumos izlietojusi 17 258 025 latus, kas ir 54,3% no visiem izdevumiem, bet atvaļinājumu pabalstos - 494 466 latus.

Ministrijas centrālajā aparātā komandējumiem un dienesta braucieniem izlietoti 128 359 lati. Revīzijā konstatēts, ka pārskata periodā ministrijas un tās padotības iestāžu darbinieku komandējumu nodrošināšanai dažādus pakalpojumus sniedza SIA „T.U.I.” un SIA „Latvia Tours”. Kopumā 2008.gadā ministrijas centrālais aparāts SIA „Latvia Tours” samaksājis rēķinus vairāk nekā 100 000 latu apmērā.

Pārbaudot atskaites par ceļa izdevumiem, revīzijā konstatēts, ka vienas personas ceļa izdevumi bez apdrošināšanas un viesnīcas izdevumiem par vienu maršrutu Rīga-Brisele, iegādājoties biļetes no „T.U.I.”, izmaksāja robežās no 142 latiem līdz 243 latiem, bet, iegādājoties biļetes no „Latvia Tours”, - robežās no 323 latiem līdz 500 latiem.

Tāpat VK konstatēja, ka TM nav nodrošinājusi konsekventas grāmatvedības politikas ievērošanu attiecībā uz ilgtermiņa ieguldījumu un krājumu sākotnējās vērtības atzīšanu un uzskaiti, kā dēļ ministrijas 2008.gada finanšu pārskatā ir konsolidēti posteņi, kuru uzskaite ministrijas padotības iestādēs kārtota atšķirīgi, tā neievērojot normatīvo aktu noteikumus.

VK revīzijā arī norāda, ka pastāv risks, ka Beļģijas uzņēmējsabiedrībai „Innovative System Developers Group N.V.” (ISDG) pārskaitītos līdzekļus neizdosies atgūt. Kā ziņots, Rīgas apgabaltiesa 26.maijā skatīs Ieslodzījuma vietu pārvaldes un ISDG strīdu par 1,1 miljona eiro (773 143 latu) vērtā līguma laušanu saistībā ar mobilo telefonu signāla bloķēšanas sistēmas iegādi un uzstādīšanu 12 Latvijas ieslodzījuma vietās.

LETA