Sabiedrība
2024. gada 24. februāris, 22:06

Vai divas nekustamo īpašumu kadastrālās vērtības neradīs jucekli?

Jauns.lv/LETA

Tieslietu ministrijas (TM) Saeimā iesniegtie grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā, kas paredz nekustamajiem īpašumiem uz laiku aprēķināt divas kadastrālās vērtības - fiskālo un universālo, neradīs jucekli sabiedrībā, apgalvo Valsts zemes dienestā (VZD).

VZD norāda, ka nav nekāda pamata bažām par jucekļa rašanos, jo, strādājot pie Saeimā iesniegtā priekšlikuma ieviešanas datubāzē, attiecībā uz divu kadastrālo vērtību uzturēšanu, pie katras no vērtībām tai būs savs unikāls nosaukums un pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas vajadzībām saņems vienu atbilstošo vērtību.

Dienestā uzsver, ka jauno kadastrālo vērtību aprēķins ir atkarīgs no TM izstrādātā likumprojekta "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā" tālākās virzības Saeimā, kas cita starpā paredz pilnveidot īpašumu kadastrālās vērtēšanas regulējumu, nosakot kadastrālās vērtības mērķus, principus un to atbilstību nekustamā īpašuma tirgus līmenim 80% apmērā.

Nākamais pakārtotais solis ir saistīts ar likumprojektā apstiprināto pilnveidojumu iestrādi vērtēšanas metodikā, kas tiešā veidā ietekmē kadastrālo vērtību bāzes izstrādi. Pēc sekmīgas likumprojekta vērtēšanas metodikas apstiprināšanas un kadastrālo vērtību bāzes izstrādes, būs pieejamas aprēķinātās izmaiņas. Vienlaikus jāņem vērā, ka par nekustamā īpašuma nodokļa likmju piesaisti jaunajām kadastrālajām vērtībām jālemj Finanšu ministrijai kā atbildīgajai par nodokļu politiku.

Jau vēstīts, ka TM priekšlikums paredz, ka Valsts zemes dienests no 2025.gada 1.janvāra līdz brīdim, kad sāk piemērot šā likuma attiecīgā normā minēto kadastrālo vērtību bāzi, Kadastra informācijas sistēmā katram kadastra objektam aprēķinātu un reģistrētu divas spēkā esošas kadastrālās vērtības.

Tā kā aktualizētā kadastrālā vērtība uz noteiktu laiku tiktu atsaistīta no nekustamā īpašuma nodokļa, lai skaidri noteiktu, kura kadastrālā vērtība tiek piemērota nodokļu un citu publisko maksājumu vajadzībām un kura tiek izmantota citām vajadzībām, tiktu paredzēts, ka Valsts zemes dienests Kadastra informācijas sistēmā katram kadastra objektam aprēķinātu un reģistrētu divas spēkā esošas kadastrālās vērtības - fiskālo kadastrālo vērtību un universālo kadastrālo vērtību, skaidro TM.

Fiskālo kadastrālo vērtību izmantotu nodokļu - nekustamā īpašuma nodokļa, iedzīvotāju ienākuma nodokļa un citu - administrēšanas vajadzībām, valsts nodevām un citiem publiskiem maksājumiem. Turpretim universālo kadastrālo vērtību izmantotu citām vajadzībām.

Fiskālās kadastrālās vērtības tiks aprēķinātas atbilstoši 2024. gadā spēkā esošajai kadastrālo vērtību bāzei un normatīvajiem aktiem kadastrālās vērtēšanas jomā, kas ir piemērojami 2024. gada 31. decembrī, kā rezultātā tiks saglabāts esošais kadastrālo vērtību līmenis piemērošanai nodokļiem un citiem publiskiem maksājumiem.

Reizē likumā arī paredzēts nodefinēt brīdi, kad būs iespējams atteikties no divām kadastrālajām vērtībām, kadastrālo vērtību sasaistot ar nekustamā īpašuma nodokli.