„Rīgas namu pārvaldnieks”: 2012. gadā vidējā zemes nomas maksa bija 4 %
„Vidējā zemes nomas maksa 2011. gadā bija 5%, 2012. gadā - 4 % no kadastrālās vērtības, un mērķis ir pēc iespējas mazināt maksājumu mūsu klientiem,” teica RNP valdes priekšsēdētājs Ervins Straupe.
Runā Rīga
2013. gada 14. marts, 18:14

„Rīgas namu pārvaldnieks”: 2012. gadā vidējā zemes nomas maksa bija 4 %

Jauns.lv

Rīgas domes Mājokļu un vides komitejā šodien, izskatot SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” atskaiti un atbildes uz aktuāliem jautājumiem, tika sniegta informācija, ka uzņēmumam vairumā gadījumā sarunās ar zemes īpašniekiem izdevies panākt, ka netiks piemērota augstākā likme nomas maksai par zemi, kas atrodas zem daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, portālu Kasjauns.lv informēja Rīgas domē.

No 4,3 tūkstošiem namu, kurus apsaimnieko RNP, aptuveni 1700 māju pilnībā vai daļēji atrodas uz citiem īpašniekiem piederošas zemes. Zemes nomas maksas lielums ir atkarīgs no kadastrālās vērtības, procentu likmes, piesaistītā zemes gabala lieluma un dzīvokļa lieluma, jo kopējā summa tiek sadalīta proporcionāli. Saskaņā ar likumu, ja puses nevar vienoties par zemes nomas maksu, tad tā nosakāma 6 procenti gadā no zemes kadastrālās vērtības. Turklāt papildus nomas maksai vēl jākompensē arī nekustamā īpašuma nodokļa par zemi maksājums, kas ir 1,5% no kadastrālās vērtības. Pašvaldība nekādā veidā nevar ietekmēt kadastrālo vērtību lielumu, jo to nosaka Valsts zemes dienests.

RNP šogad plāno pilnveidot zemes nomas līgumu slēgšanas kārtību.

Karlīna Timofejeva, Foto: Lita Krone/LETA

Sadarbībā ar Rīgas pašvaldību