Politika
2012. gada 20. septembris, 08:07

LSDSP iebilst pret iecerētajiem pārcelšanās pabalstiem bezdarbniekiem

Jauns.lv

Labklājības ministrijas iecere no nākamā gada maksāt pārcelšanās pabalstus bezdarbniekiem, kuri pārcelsies no ekonomiski mazaktīviem reģioniem un ir gatavi sākt darbu citās teritorijās, kurās ir brīvas darba vietas, ir vērsta uz Latvijas reģionu pilnīgu depopulāciju, uzskata Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas (LSDSP) valde.

Paziņojumā plašsaziņas līdzekļiem LSDSP norāda, ka šādas programmas rezultātā vēl spēcīgāk attīstīsies nomaļu sindroms Latvijā, daudzās pašvaldībās izsīks darbaspējīgo resursi un izmirs atlikušie iedzīvotāji. Pagājušajā gadā Valsts Zemes dienests uzskaitīja par izmirušiem gandrīz 500 ciemu un ieviešot pārcelšanās pabalstus šis skaitlis pieaugšot daudz straujāk. Tāpēc LSDSP neatbalsta šādu valdības iecerēto politiku.

"Labklājības ministrija apgalvo, ka šis jaunā veida pabalsts neprasīs līdzekļus no valsts budžeta, jo to finansē Eiropas Savienības struktūrfondi. Neatkarīgi no finansēšanas avota šāda politika vēl vairāk palēninās jau tā lēno ekonomisko attīstību ārpus pilsētām," uzsver LSDSP.

LSDSP iestājas par pieejamā finansējuma novirzīšanu ražošanas un uzņēmējdarbības nevis aizbraukšanas veicināšanai.

Partija uzskata, ka šādi attīstības projekti iespējami tikai sadarbojoties valstij, pašvaldībām un uzņēmējiem. Šie līdzekļi valstij būtu jānodod pašvaldību pārziņā, lai izmantojot administratīvās, nodokļu un cita vaida metodes veicinātu ekonomisko attīstību savās teritorijās. Pārcelšanās pabalstu ieviešanas rezultātā aizbrauktu tie nedaudzie darbaspējīgie reģionu iedzīvotāji, kurus būtu iespējams iesaistīt saimnieciskajā dzīvē. Lai tas notiktu, ir jāveicina darbaspēka pārkvalificēšana, kā arī subsidēto darba vietu izveide reģionos. Šāda politika nodrošinātu Latvijas reģionu ilgtspējību, samazinātu sociālo spriedzi. Papildus būtu nepieciešams ieviest mobilitātes pabalstus darbaspēka ikdienas pārvietošanai uz pilsētām un attīstības centriem.

LSDSP skaidro, ka ieviešot pārcelšanās pabalstus tiktu pārrauta vārgā sociālā saikne, kas iedzīvotājus notur savās dzīvesvietās. "Ir naivi cerēt, ka pēc pirmās pārcelšanās nesekos nākamās. Labākas dzīves meklējumos tiks meklētas arvien jaunas vietas ar lielāku iespēju nopelnīt. Visbiežāk tādas būs iespējams atrast ārzemēs. Tādējādi pārcelšanās pabalsti veicinātu ne tikai reģionu, bet arī visas Latvijas depopulāciju. Acīmredzot tāds mērķis apmierina idejas virzītājus: nav cilvēka nav problēmas," teikts partijas valdes rezolūcijā.

Kā ziņots, Labklājības ministrija (LM) iecerējusi, ka bezdarbniekiem, kuri no ekonomiski neaktīviem reģioniem ir gatavi pārcelties tuvāk darbavietām, no nākamā gada varētu piešķirt finansiālu atbalstu transporta izmaksu vai pārcelšanās izmaksu segšanai. LM pašlaik strādā pie reģionālās mobilitātes atbalsta pasākuma kritēriju izstrādes, un plānots, ka šis pasākums sāks darbību 2013.gadā, sākotnēji pilotprojekta veidā.

LM mērķis, ieviešot pārcelšanās pabalstu, ir atbalstīt iedzīvotājus, kuri vēlas strādāt, un palīdzēt viņiem nokļūt uz darbu citā apdzīvotā vietā, kur ir pieprasījums pēc attiecīgajām prasmēm un spējām.

Jūlija sākumā LM iecere izpelnījās kritiku no Latvijas Pašvaldību savienības. Savienības priekšsēdētāja vecākais padomnieks Māris Pūķis iepriekš sacīja, ka LM ieceres par pārcelšanās pabalstu ieviešanu bezdarbniekiem īstenošana būs nāve Latvijai. Viņš to salīdzināja ar genocīdu, jo šādi pabalsti veicinās vēl lielāku depopulāciju. Proti, veicinot iedzīvotāju pārcelšanos no lauku rajoniem uz pilsētām, laukos vairs nepalikšot neviena cilvēka.

LETA