foto: Rojs Maizītis
Noskaidro sava īpašuma projektēto kadastrālo vērtību 2022. gadam
skats no Stacijas pulksteņa cafe NEO
Bizness un ekonomika
2020. gada 28. jūlijs, 11:10

Noskaidro sava īpašuma projektēto kadastrālo vērtību 2022. gadam

Jauns.lv

Valsts zemes dienests (VZD) izstrādājis un nodevis atklātībai jaunās nekustamo īpašumu kadastrālās vērtības, kuru spēkā stāšanās plānota 2022. gadā. Atsevišķu īpašumu vērtība varētu pieaugt pat divas līdz trīs reizes, un sevišķi jūtami tas skars jauno projektu daudzdzīvokļu namu dzīvokļu īpašniekus, privātmāju un lauksaimniecības zemes īpašniekus.

Projektētās kadastrālās vērtības 2022. gadam kopš jūlija vidus ir publiskotas, tās ir pieejamas Valsts zemes dienesta portālā www.kadastrs.lv

Valsts zemes dienests ir sagatavojis īsu videopamācību, kā katrs īpašnieks var iepazīties ar konkrētā nekustamā īpašuma, zemes vienības vai būves projektēto kadastrālo vērtību.

Bagātie pārdod, maksā arī pārējie

Jaunā kadastrālā vērtība tiek noteikta pēc 2019. gada 1. jūlija cenām jau 100% apjomā, un speciālisti prognozē, ka kopumā tā dubultosies, arī vietās, kur jau šobrīd ir pietiekami liela. Līdzīgi augs arī nekustamā īpašuma nodoklis, kas ir 1,5% gadā no nekustamā īpašuma kadastra vērtības.

Jau tagad vairākās vietās, piemēram, Jūrmalā, daudzi nespēj šo nodokli samaksāt, un pašvaldība ir spiesta dot pamatīgas atlaides.

Kadastra vērtības noteikšanas metodika kā pamatu ņem vērā konkrēta īpašuma tuvumā notikušus darījumus – ja blakus esošos zemes gabalos būs uzbūvētas lielas un jaunas privātmājas, to pārdošanas cena var ietekmēt arī tuvējos vecos īpašumus.

No tā jau pieminētajā Jūrmalā visvairāk cieš vecie pamatiedzīvotāji, kuru nelielo māju vērtību paaugstina jaunbagātnieku pilis. Tāda pati situācija gaidāma Pierīgā – Mārupē, Babītē, Stopiņos un citur, kur pēdējos gados uzbūvēts daudz privātmāju un arī dzīvokļu namu.

Krass pieaugums

Pēc VZD aprēķiniem redzams, ka vislielākais nodokļa pieaugums gaida to dzīvokļu īpašniekus, kuri dzīvo ēkās, kas būvētas pēc 2000. gada – šobrīd to aprēķinātā kadastrālā vērtība ir tikai 30% no faktiskās vērtības. Tas nozīmē, ka pašreizējais koeficients 0,3 pieaugs līdz 1,02 jeb vairāk nekā trīs reizes un visvairāk to izjutīs Rīgas un Pierīgas iedzīvotāji.

Vairāk nekā divas reizes pieaugs kadastrālā vērtība individuālajām dzīvojamajām mājām, kas būvētas pēc 2000. gada, arī komerciālajām un sabiedriskajām ēkām, taču vislielākais pieaugums paredzēts palīgēkām. Vairāk nekā trīs reizes palielināsies kadastrālā vērtība lauksaimniecības un meža zemēm un arī ūdeņiem.

Plānots, ka atsevišķos rajonos paaugstināsies arī padomju laikā celto sērijveida dzīvojamo māju dzīvokļu vērtība, kas vērtējams kā absurds, jo lielākajai daļai šai ēku kategorijai jau beidzies 50 gadu noteiktais ekspluatācijas termiņš.

Tātad, ja kadastrālā vērtība ir, piemēram, 10 000 eiro, tad īpašuma nodoklis no 2022. gada sasniegs 150 eiro gadā, bet privātmājai 200 000 eiro vērtē – 3000 eiro gadā.

Jebkurš īpašnieks jau tagad var apskatīt plānoto kadastra vērtību VZD mājaslapās kadastrs.lv, ierakstot meklētājā sava īpašuma kadastra numuru.