Pasaules Veselības organizācija

Tēma:

Pasaules Veselības organizācija

Pasaules veselības organizācija (PVO) ir specializēta Apvienoto Nāciju Organizācijas aģentūra. Tā ir nodibināta 1948. gada 7. aprīlī, galvenās mītnes vieta ir Ženēva. Pasaules Veselības organizācijas mērķis ir veicināt, lai cilvēki sasniegtu iespējami augstāku veselības līmeni. Veselība PVO Konstitūcijā ir definēta nevis tikai kā slimības vai vārguma neesība, bet kā pilnīga fiziska, garīga un sociālā labklājība. Pasaules Veselības organizācijā ir 192 dalībvalstis. Augstākā pārvaldes institūcija — Pasaules veselības asambleja, kurā ir visu dalībvalstu pārstāvji. Tā apstiprina organizācijas budžetu un lemj par svarīgākajiem veselības politikas jautājumiem. Izpildiestādes — PVO Izpildpadome, ģenerāldirektors.

Skatīt vairāk