Jaunākās ziņas par tēmu Klimata pārmaiņas

Tēma:

Klimata pārmaiņas

Klimata pārmaiņas ir izmaiņas klimatu raksturojošos rādītājos (piemēram, vidējā gaisa temperatūrā, vidējā nokrišņu daudzumā, dažādu ekstrēmu laikapstākļu biežumā), kas novērotas ilgākā laika posmā — vismaz vairākos gadu desmitos

Skatīt vairāk