Jaunākās ziņas par tēmu Valsts augu aizsardzības dienests

Tēma:

Valsts augu aizsardzības dienests

Valsts augu aizsardzības dienests ir zemkopības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

Skatīt vairāk