Jaunākās ziņas par tēmu EURIBOR

Tēma:

EURIBOR

EURIBOR ir likme, ar kādu bankas aizņemas līdzekļus Eiropas Savienības valstu starpbanku tirgū. EURIBOR tika ieviests 1999. gadā ar Eiro ieviešanu. Indekss tiek noteikts katru dienu 11:00 pēc Centrāleiropas laika, un ir balstīts uz nozīmīgu banku procentu likmēm.

Skatīt vairāk