OECD

Tēma:

OECD

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija, kas plašāk pazīstama pēc tās angliskās abreviatūras OECD, ir starptautiska attīstīto valstu ekonomikas organizācija, kura atzīst demokrātiskas un brīvā tirgus ekonomikas principus.

Skatīt vairāk