Jaunākās ziņas par tēmu Bāriņtiesa

Tēma:

Bāriņtiesa

Bāriņtiesa ir novada vai republikas pilsētas pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas prioritāri nodrošina bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.

Skatīt vairāk