foto: soctīkli/privātais arhīvs
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija vērtēs bāriņtiesas rīcību saistībā ar Rūtas Judzes ģimeni
Rūta Judze apgalvo, ka vīra emocionālā vardarbība kļuvusi izteiktāka laikā, kad viņa cīnījusies ar krūts vēzi.
Sabiedrība
2023. gada 13. decembris, 17:56

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija vērtēs bāriņtiesas rīcību saistībā ar Rūtas Judzes ģimeni

Jauns.lv/LETA

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI), reaģējot uz mediju vidē izskanējušo informāciju par situāciju Rūtas Judzes ģimenē, ir lūgusi sniegt informāciju ģimenes situācijā iesaistītajām bāriņtiesām par bāriņtiesu rīcībā esošo informāciju un veikto darbu bērnu tiesību un interešu nodrošināšanā, informēja VBTAI vadošā eksperte Simona Saule.

VBTAI aicina ņemt vērā apstākli, ka jautājumu par Bērnu saskarsmes tiesību izmantošanas kārtības noteikšanu likumdevējs ir nodevis tiesas izlemšanai - tieši tiesas uzdevums izšķirt vecāku strīdu, ņemot vērā bērna labākās intereses.

VBTAI vēlas sniegt skaidrojumu, ka bāriņtiesa vecāku strīdā par bērnu saskarsmes un dzīvesvietas noteikšanas jautājumiem, pēc tiesas pieprasījuma sniedz informāciju vai atzinumu par to, kā būtu izšķirams jautājums no bērna labāko interešu skatupunkta.

Tiesai bāriņtiesas atzinums ir vērtējams tikai kā viens no pierādījumiem attiecībā uz to, kā, īpaši bērna interesēs, būtu izlemjams strīdīgais jautājums. Šāds bāriņtiesas lēmums pats par sevi neko nemaina bērna un viņu vecāku dzīvē, nav saistošs bērnu vecākiem un nav arī pārsūdzams.

Savukārt lietā iesaistītajām personām, piemēram, vecākiem, civilprocesā ir visas Civilprocesa likuma 74. panta otrajā daļā likumdevēja noteiktās tiesības, tostarp, iesniegt pierādījumus, dot tiesai mutvārdu un rakstveida paskaidrojumus, kā arī celt iebildumus pret citu lietas dalībnieku lūgumiem, argumentiem un apsvērumiem, tostarp izteikt iebildumus par Bāriņtiesas tiesai sniegto atzinumu civillietas ietvaros.

VBTAI, izprotot, ka vecāku šķiršanās process bērnā var radīt milzīgu neizpratni un trauksmi par notiekošo, bailes par nākotni, un citas ļoti spēcīgas, nereti bērna labbūtību ļoti negatīvi ietekmējošas emocijas, aicina vecākus primāri izmantot speciālistu pakalpojumus un rast risinājumu sarunu ceļā, lai minimizētu bērnu iesaisti tiesu procesos, izvairītos no bērnu iesaistes lojalitātes konfliktā. 

Tāpat VBTAI aicina izvērtēt ģimenes problemātikas atspoguļošanas nepieciešamību medijos, kas var būt bērnu psihoemocionāli papildu traumējošs apstāklis.