Bērni
2023. gada 29. augusts, 07:27

"Mans bērns – kā gribu, tā audzinu?!" NĒ - kur un kā ziņot par vardarbību pret bērniem

Gunita Krilova

Mammamuntetiem.lv

Svešu bērnu nav – tik bieži dzirdam to sakām, un reizumis sakām to paši. Bet kā rīkoties, ja ir aizdomas par vardarbību pret bērnu? Ja šķiet, ka bērns ir neaprūpēts, neapkopts un izskatās atstāts novārtā? Labāk ziņot iestādēm vai tomēr runāt ar vecākiem? Tik daudz jautājumu, kurus bieži vien pavada uztraukums – un ja nu bērnus izņem no ģimenes un ir vēl sliktāk?

Kur un kā ziņot, ja ir aizdomas par vardarbību pret bērniem, skaidro un uz “Mammamuntetiem.lv” lasītāju jautājumiem atbild Evija Rācene, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Bērnu tiesību aizsardzības departamenta direktore.

Kad ziņot, ja ir aizdomas par vardarbību?

Situācijas, kurās nonāk ģimenes ar bērniem, ir tik dažādas, tomēr apkārtējie nedrīkst palikt vienaldzīgi, ja cieš bērns vai viņa drošība vai veselība ir apdraudēta. Uz šādām situācijām ir jāreaģē, tomēr katrs gadījums jāizvērtē kritiski. “Situācijas mēdz būt ļoti dažādas. Apkārtējie var pamanīt ne tikai fizisku vardarbību, bet novērot, ka bērns ilgstoši raud, ir pamests novārtā – tas var radīt zināmas aizdomas. Tomēr bērni var raudāt aiz sāpēm, noguruma, varbūt veselības problēmu dēļ. Esam saņēmuši arī ziņas par situācijām, kurās atklājas vien pārāk skaļa kāju dipoņa no augšējā dzīvokļa. Taču ziņot par iespējamu vardarbību vai nolaidību pret bērniem vajadzētu uzreiz, tiklīdz rodas aizdomas. Viss, kas saistās ar bērniem, ir jāuztver ļoti nopietni,” skaidro Evija Rācene.

Vai ģimene uzzinās, kurš par viņiem ir ziņojis?

Šādu informāciju ne sociālais dienests, ne policija vai bāriņtiesa nedrīkst izpaust. Viņi var teikt, ka ir saņemts ziņojums, bet nevajadzētu atklāt, kurš tieši ir ziņojis.

Vai labāk ziņot iestādei vai runāt tieši ar ģimenes vecākiem?

Nē, ar vecākiem, ja viņi nav ļoti tuvi un zināmi, par situāciju nevajadzētu runāt, jo šādas situācijas noskaidrošana var vecākos veicināt negatīvas emocijas, kuras var vērst pret bērnu. Tas var izvērsties arī pret pašu jautātāju, tāpat māte vai tēvs, visticamāk, sniegs vēlamo jeb “pareizo” atbildi. Ja attiecības ir labas, ciešas un cilvēki, par kuriem ir aizdomas, ir zināmi, var mēģināt ar viņiem runāt un piedāvāt palīdzību, mudināt vērsties pēc atbalsta. Ja kaimiņi vai līdzcilvēki redz vardarbību un ir reāls apdraudējums bērnam, nekavējoties jāziņo policijai.

Vai ziņojuma iesniedzējs pēc tam saņem atgriezenisko saiti – kāda ģimenē ir bijusi patiesā situācija, kas ir nolemts?

Nē, šādus datus trešajām pusēm nesniedz. Ja tas ir oficiāls iesniegums, parasti tiek atbildēts, ka ziņojums ir saņemts un iestāde ir iesaistījusies, bet saistībā ar datu aizsardzību nekādu informāciju nesniedz.

Kā jāziņo?

Ja nepieciešams iejaukties bērnu apdraudošā situācijā vai novērst vardarbību, jāziņo policijai pa tālruni 110. Iesniegumu iestādēm (sociālajam dienestam, bāriņtiesai, arī policijai) var iesniegt portālā www.latvija.lv. Var sazināties ar iestādi atsevišķi, lai noskaidrotu, kā labāk ziņojumu nodot. Tāpat ir iespēja vērsties, zvanot uz VBTAI Uzticības tālruni 116111.

Lūk, dažas tipiskas situācijas un speciālista padoms, kā rīkoties:

Nākamā lapa: Kaimiņos regulāri raud bērns