Jaunākās ziņas par tēmu BIOR

Tēma:

BIOR

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūts "BIOR" ir starptautiski konkurētspējīgs valsts nozīmes pētniecības centrs, kas izstrādā inovatīvas pētniecības metodes, rada jaunas praktiski pielietojamas zināšanas sabiedrības un vides veselības, pārtikas, zivsaimniecības un veterinārmedicīnas zinātņu jomā.

Skatīt vairāk