OCTA

Tēma:

OCTA

Sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana jeb OCTA polise sedz zaudējumus, kurus transportlīdzekļa vadītājs ir nodarījis trešās personas veselībai, kā arī zaudējumus īpašumam ceļu satiksmes negadījumā, kas noticis transporta līdzekļa vainas dēļ. Kopš sistēma ir ieviesta, OCTA polise ir obligāti nepieciešama visiem transportlīdzekļiem, ja tie piedalās ceļu satiksmē. Saņemt OCTA atlīdzību var ceļu satiksmes negadījumā cietušais, gadījumā, ja tas nav atzīts par vainīgu negadījumā. Atlīdzības saņēmējs var būt transportlīdzekļa īpašnieks, vadītājs vai pasažieris (arī tad, ja tas ir atradies negadījumu izraisījušajā transportlīdzeklī). Zaudējumus var atlīdzināti gan personai, gan mantai. OCTA sedz personai nodarītus zaudējumus apjomā līdz 5 000 000 EUR — mantai līdz 1 000 000 EUR. OCTA sistēmas sekmīgākai darbības nodrošināšanai un Eiropas Komisijas direktīvu ieviešanai tika izveidots Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB). LTAB ir OCTA garantijas fonda administrators, kas lemj un atbild par fonda līdzekļu izlietojumu.

Skatīt vairāk