Jaunākās ziņas par tēmu Valsts darba inspekcija

Tēma:

Valsts darba inspekcija

Valsts darba inspekcija ir Labklājības ministrijas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras galvenā funkcija ir valsts uzraudzības un kontroles īstenošana darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā.

Skatīt vairāk