Jaunākās ziņas par tēmu Centrālā statistikas pārvalde

Tēma:

Centrālā statistikas pārvalde

CSP ir tiešās pārvaldes iestāde, kura darbojas Ekonomikas ministrijas pārraudzībā, un ir galvenā valsts statistikas darbu veicēja un koordinatore valstī. CSP ir atbildīga par valsts statistikas darba organizāciju Latvijā un par datu pareizību, kurus ieguvusi, apkopojot no respondentiem saņemto informāciju.

Skatīt vairāk