Banku augstskola

Tēma:

Banku augstskola

Banku augstskola ir valsts dibināta augstskola, kurā tiek īstenotas 14 akreditētas profesionālās augstākās izglītības programmas. Banku augstskola savos darbības gados ir ieņēmusi nozīmīgu vietu kopējā Latvijas augstākās izglītības sistēmā, sagatavojot speciālistus ar plašām zināšanām ekonomikas teorijā un vispārīgos ekonomikas priekšmetos, kā arī ar padziļinātām zināšanām un profesionālām iemaņām uzņēmējdarbībā, ar banku un finanšu sektoru saistītās jomās. Kaut gan Banku augstskola ir valsts augstskola, tā nesaņem valsts budžeta finansējumu, bet darbojas pēc pašfinansējuma principa.

Skatīt vairāk