Jaunākās ziņas par tēmu Valsts nekustamie īpašumi

Tēma:

Valsts nekustamie īpašumi

Valsts akciju sabiedrība «Valsts nekustamie īpašumi» (VNĪ) ir 1996. gada 17. maijā izveidotās valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamo īpašumu aģentūra" tiesību, saistību, funkciju, mantas un finanšu līdzekļu pārņēmēja. Saskaņā ar statūtiem VNĪ ir neprivatizējama valsts akciju sabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder Latvijas valstij. Valstij piederošo kapitāla daļu turētāja ir LR Finanšu ministrija.

Skatīt vairāk