Jaunākās ziņas par tēmu Dopings

Tēma:

Dopings

Dopings ir substance, kam piemīt īpašība uz laiku paaugstināt ķermeņa fiziskās un garīgās spējas. To lieto sporta aktivitātēs un fiziskos vingrinājumos, lai veicinātu izturību un līdz ar to uzlabotu iegūto rezultātu. Mūsdienās profesionālajā sportā dopinga lietošana ir aizliegta. Pēdējos gados pasaulē vissmagāk dopinga pārkāpumos apvainota Krievija, kuras sportisti ir saņēmuši daudzas un dažādas diskvalifikācijas no sporta sacensībām un regulāru medaļu pārdali jau notikušās sacensībās. Dopinga apkarotāji konstatējuši valsts iesaisti šajā shēmā.

Skatīt vairāk