Kultūras ministrija

Tēma:

Kultūras ministrija

Latvijas Republikas Kultūras ministrija ir valsts pārvaldes institūcija, kas veido un koordinē valsts kultūrpolitiku, izstrādā valsts politiku sabiedrības integrācijas jomā, kā arī izstrādā masu informācijas līdzekļu politiku. Kultūras ministrija darbojas, pamatojoties uz Kultūras ministrijas nolikumu, Kultūras ministrijas darbības stratēģiju, Ministru kabineta deklarāciju un Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnēm. Kultūras ministrijas centrālajā aparātā ir trīs departamenti: Kultūrpolitikas departaments, Sabiedrības integrācijas departaments un Eiropas Savienības fondu departaments.