Jaunākās ziņas par tēmu Ķeram svešos

Tēma:

Ķeram svešos

Dabas aizsardzības pārvaldes projekta LatViaNature kampaņa “Ķeram svešos Latvijas dabā!”. Lai veicinātu cilvēku izpratni par bīstamajām invazīvajām sugām, to radītajiem draudiem Latvijas dabai un informētu par nepieciešamību ziņot par šo sugu novērojumiem dabā vietnē www.invazivs.lv,