Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Tēma:

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ir iekšlietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Pārvaldes darbības mērķis ir nodrošināt valsts interesēm atbilstošu migrācijas, patvēruma, personu tiesiskā statusa noteikšanas, iedzīvotāju uzskaites un dokumentēšanas procesu vadīšanu un īstenošanu.

Skatīt vairāk