Jaunākās ziņas par tēmu Valsts ugundzēsības un glābšanas dienests

Tēma:

Valsts ugundzēsības un glābšanas dienests

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, saīsināti VUGD, ir Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas sastāv no centrālā aparāta, kā arī patstāvīgajām un teritoriālajām struktūrvienībām. VUGD realizē valsts politiku ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas darbu un civilās aizsardzības jomā, kā arī uzrauga normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanu.Centrālajā aparātā ietilpst finanšu plānu pārvalde, personāla pārvalde, preses un sabiedrisko attiecību nodaļa, juridiskā nodaļa, plānošanas un koordinācijas nodaļa, Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības nodaļa, projektu vadības nodaļa, iepirkumu un nodrošinājuma pārvalde un dokumentu aprites un pārvaldības nodaļa, savukārt teritoriālās struktūrvienības ir Rīgas reģiona pārvalde, Latgales reģiona brigāde, Kurzemes reģiona brigāde, Zemgales reģiona brigāde, Vidzemes reģiona brigāde. VUGD struktūrā ietilpst arī Latvijas Ugunsdzēsības muzejs un pakļautībā ir Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža.

Skatīt vairāk