Valsts policija

Tēma:

Valsts policija

Valsts policija ir militarizēta valsts pārvaldes iestāde un viena no Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēm. Valsts policijas darbības tiesiskais pamats ir LR Satversme, likums "Par policiju" un citi normatīvie akti. Galvenie Valsts policijas uzdevumi ir garantēt personu drošību un aizsargāt personu likumīgās intereses. Valsts policijas uzdevumi un funkcijas noteiktas likumā “Par policiju” un citos normatīvajos aktos.

Skatīt vairāk