Jaunākās ziņas par tēmu Evija Dāboliņa

Tēma:

Evija Dāboliņa

Evija Dāboliņa (dzimusi 1973. gada 21. oktobrī) ir tērpu māksliniece un stiliste. Viens no darbības pamatvirzieniem — laikmetīgais etnostils. Radošais kredo: skatuves tēls kā mākslasdarbs. Evija veidojusi tērpus ērģelniecei Ivetai Apkalnai, pianistam Reinim Zariņam, dzejniecei Mārai Zālītei, dziedātājai Ievai Paršai, horeogrāfam Jānim Purviņam, Baibai Sipeniecei-Gavarei, komponistam Jēkabam Jančevskim, dziedātājai Marinai Rebekai, diriģentam Ivaram Cinkusam, komponistei Lolitai Ritmanis, Valsts akadēmiskajam korim “Latvija” un citiem ievērojamiem māksliniekiem.

Skatīt vairāk