Tava izglītība
2022. gada 27. jūnijs, 06:00

Nekautrējies, stājies Liepājas Universitātē!

Reklāmas projekts

Jauns.lv

Strauji tuvojas laiks, kad vidusskolu absolventiem būs jāizvēlas tālāko studiju vieta. Liepājas Universitātē pieteikšanās bakalaura studijām sākas 5. jūlijā un ilgst līdz 18. jūlijam, bet maģistra studijās no 12.  līdz 21. jūlijam. Liepājas Universitātē studijas nodrošina četras fakultātes – Dabas un inženierzinātņu, Humanitāro un mākslas zinātņu, Pedagoģijas un sociālā darba un Vadības un sociālo zinātņu fakultātes.

Viss par uzņemšanu šeit.

Šajā studiju gadā tiek piedāvāta viena jauna maģistra programma “Mākslas terapija”, kurā tiek integrēta līdz šim esošā mūzikas terapijas programma. Savukārt laika gaitā izmaiņas piedzīvos arī bakalaura studiju programma “Jauno mediju māksla”, kura integrēs studiju programmu “Dizains” apakšvirzienus datordizains un fotomāksla. Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes dekāne Anna Priedola par to saka: “Apvienojot programmas, topošajiem studentiem varēsim piedāvāt lielākas mākslinieciski profesionālās specializācijas iespējas, piedāvājot vairāk izvēles kursu un padziļinātāku dažādu tehniku apguvi – foto, video, skaņas mākslu, virtuālas 3D vides vai grafikas dizainu. Akadēmisko studiju programmu papildināsim ar dažādām ārzemju pasniedzēju un starptautiski atzītu mākslinieku vieslekcijām un meistarklasēm, studentiem savā jaunradē ļaujot izmēģināt visjaunākos un aktuālākos medijus.” Līdzās mākslas programmām Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte gaida tos, kurus interesē Eiropas valodas un baltu filoloģija, kā arī maģistru programma aicina tos, kuru aicinājums ir radošā rakstniecība.

Dabas un inženierzinātņu fakultāte vērš uzmanību uz studiju programmu “Vides inovāciju tehnoloģijas”, kas ļauj apgūt gudru vides apsaimniekošanu, turklāt turpināt apgūt vides inovāciju risinājumus var maģistra programmā “Ekotehnoloģijas”. Liepājas Universitātes studiju prorektore, vides programmu lektore Māra Zeltiņa iedvesmo: “Zaļais kurss ir kļuvis aktuālāks kā jebkad. Inovācijas un tehnoloģijas ir risinājumu atslēga. Vides tehnoloģijas ir viena no iespējām šo risinājumu garšu izjust fakultātē, kuras visu īstenoto studiju programmu nosaukumos ir vārds “tehnoloģijas”. Tas ir labs priekšnosacījums sadarbībai un inovāciju radīšanai. ” Dabas un inženierzinātņu fakultāte aicina ikvienu, kurš jūt sevī eksakto zinātņu aicinājumu.

Tradicionāli Liepājas Universitātes vārds saistās ar pedagogu izglītošanu taču piedāvājam apgūt arī skolotāja logopēda un sociālā darbinieka kvalifikāciju. Liepājā ir iespēja kļūt par visu vecuma grupu pedagogu – pirmsskolas, sākumskolas vai dažādu mācību priekšmetu skolotāju, izvēloties studiju programmu un specializāciju. Fakultātes dekāne Linda Pavītola atzīst, ka kļūt par skolotāju ir aicinājums: “Šo profesiju izvēlas tie, kas patiesi mīl bērnus un darbu, ko dara. Studijas piedāvā lielisku iespēju līdzdarboties izglītības pārmaiņu procesos, kas paver jaunas iespējas un izaicinājumus gan savas personības pilnveidei, gan profesionālās kvalifikācijas ieguvei.”

Vadības un sociālā darba fakultāte piedāvā kļūt par vadītāju, kultūras vai tūrisma un rekreācijas vadītāju. Tā kā Liepāja ir kļuvusi par Eiropas kultūras galvaspilsētu 2027, studēt kultūras vadību šajā pilsētā varētu būt aizraujoši, bet par tūrisma speciālista priekšrocībām stāsta fakultātes lektore uzņēmēja Zane Guste: “Studijās īpaša uzmanība tiek  veltīta ne tikai teorētiskām, bet arī praktiskām zināšanām. Studentiem ir iespēja praktizēties gan Latvijā, gan ārvalstīs, tas dod iespēju veidot veiksmīgu sadarbību ar ārvalstu kolēģiem, partneriem un klientiem. Mūsu studenti var  izvēlēties padziļinātas studijas kultūras, tūrisma un rekreācijas jomās, kas dod papildu iespējas profesijas izvēles procesā.” 

Liepājas Universitātes studenti ir tikuši galā ar darbu aizstāvēšanu un jūnija beigās ir gatavi savam izlaidumam. Īpaša uzmanība kā katru gadu tiek pievērsta absolventu gala darbu kvalitātei, tai skaitā izskaužot plaģiāta iespēju. Šajā jomā visiem ir panākums ievērot Liepājas Universitātes Akadēmiskā godīguma kodeksu, kas stiprina ētisku, godprātīgu un atbildīgu rīcību.

Liepājas Universitātes rektore Dace Markus vēl: “Diploms apliecina jūsu izglītības pakāpi, bet ko jūs darīsiet un kā liksiet lietā iegūtās zināšanas, ir tikai jūsu rokās.” Šogad vasaras izlaidumā Liepājas Universitāti absolvēs vairāk nekā divi simti jauno speciālisti, no kuriem, kā liecina statistikas dati, darbu specialitātē uzsāk lielākā daļa absolventu, pedagogu izglītības jomā pat 98%. Turklāt liela daļa studentu darba gaitas uzsāk jau studiju laikā, jo bieži vien prakses vieta kļūst par studenta pirmo pastāvīgo darba vietu.

Informācija par studiju programmām un uzņemšanas kārtību www.liepu.lv.

Reklāmas raksts sadarbībā ar Liepājas Universitāti.