Jaunākās ziņas par tēmu Rīgas pašvaldības policija

Tēma:

Rīgas pašvaldības policija

Rīgas pašvaldības policija ir militarizēta, bruņota pašvaldības institūcija sabiedriskas kārtības uzturēšanai un tiesībaizsardzībai, kas atbilstoši LR normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei darbojas Rīgas administratīvajā teritorijā. Pašvaldības policija ir Rīgas domes patstāvīga struktūrvienība, kas risinot darba organizācijas jautājumus, sadarbojas ar Valsts policijas iestādēm un citām institūcijām.Tā ir lielākā pašvaldības sabiedriskās kārtības uzturēšanas institūcija Latvijā, ieņemot stabilu vietu citu tiesībsargājošo institūciju sistēmā. Rīgas pašvaldības policija ir vienota kompleksa struktūra, kas sastāv no vadības, sešām teritoriālajām pilsētas pārvaldēm un vairākiem specializētajiem dienestiem. Rīgas pašvaldības policijas izveides un darbības tiesiskais pamats ir LR Satversme, Nacionālās drošības likums, likums "Par policiju", likums "Par pašvaldībām" un citi normatīvie akti.

Skatīt vairāk