foto: Shutterstock
Skolēnu vecāki līdz 21.jūnijam vēl var atteikties no tā, ka viņu bērni mācās krievu valodu kā otro svešvalodu
Bērni
2024. gada 12. jūnijs, 11:39

Skolēnu vecāki līdz 21.jūnijam vēl var atteikties no tā, ka viņu bērni mācās krievu valodu kā otro svešvalodu

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

Skolēnu vecāki, kuru atvases apgūst vispārējo pamatizglītības programmu, līdz 21.jūnijam vēl var rakstveidā atteikties no krievu valodas kā otrās svešvalodas apguves.

Skolēna vecākiem jāiesniedz izglītības iestādei rakstveida iesniegums par atteikšanos no krievu valodas kā otrās svešvalodas apguves. Pēc atteikuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā ar nākamā mācību gada sākumu izglītības iestādes dibinātajam sadarbībā ar skolu jānodrošina iespēja skolēnam apgūt citu svešvalodu. Skolas var slēgt savstarpējos līgumus par otrās svešvalodas vai to daļu īstenošanu pamatizglītības programmā 4.-9.klašu posmā, informēja Izglītības un zinātnes ministrija (IZM).

Skolēni, kuri šogad absolvēs 9.klasi un būs atteikušies no krievu valodas kā otrās svešvalodas apguves, šajā priekšmetā saņems vērtējumu, kas noteikts pēc iepriekšējos mācību gados iegūtajiem summatīvajiem vērtējumiem.

Savukārt 4.-8.klases skolēnus, kuri atteiksies no krievu valodas apguves, pārcels nākamajā klasē bez vērtējuma mācību priekšmetā "Svešvaloda 2".

Skolām būs jānodrošina iespēja apgūt krievu valodu kā otro svešvalodu līdz pamatizglītības pakāpes noslēgumam, bet ne ilgāk kā līdz 2029./2030.mācību gada beigām, tiem skolēniem, kuri ir uzsākuši tās apguvi un vēlas turpināt.

Grozījumi Izglītības likumā, kas paredz tiesības skolēniem jau šogad rakstveidā atteikties apgūt krievu valodu, stājās spēkā 22.maijā.