foto: Ekrānuzņēmums
Izsludina konkursu uz Liepājas Universitātes rektora vietu, alga 5000 eiro pirms nodokļu nomaksas
Pieteikšanās konkursam iespējama līdz 2022.gada 31.augustam, iesniedzot virkni dokumentu.
Novadu ziņas
2022. gada 18. jūlijs, 08:20

Izsludina konkursu uz Liepājas Universitātes rektora vietu, alga 5000 eiro pirms nodokļu nomaksas

Jauns.lv / LETA

Liepājas Universitāte (LiepU) izsludinājusi atklātu starptautisku konkursu uz augstskolas rektora amatu, liecina informācija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Rektors ir LiepU augstākā amatpersona, kas īsteno LiepU vispārējo administratīvo vadību un bez īpaša pilnvarojuma pārstāv augstskolu, atbild par LiepU attīstības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu, LiepU finanšu resursu lietderīgu un likumīgu izmantošanu, kā arī pilda citus amata pienākumus saskaņā ar tiesību aktiem, LiepU Satversmi, Padomes un Senāta lēmumiem.

Lai pieteiktos vakancei, kandidātam jābūt zinātnes doktora grādam, pieredzei un sasniegumiem zinātnē, augstākās izglītības vai inovāciju jomā, darba pieredzei vadošā amatā un starptautiskā vidē. Tāpat kandidātam jābūt nevainojamai reputācijai.

Kandidātam jāprot latviešu un angļu valoda vismaz C1 līmenī, kā arī jāpiemīt stratēģiskās domāšanas, komunikācijas, argumentācijas, vadības un finanšu vadības prasmēm.

LiepU rektora mēnešalga noteikta 5000 eiro pirms nodokļu nomaksas.

Atlases procedūra noritēs divas kārtās, bet gala lēmumu pieņems balsojumā augstskolas Satversmes sapulcē.

Pieteikšanās konkursam iespējama līdz 2022.gada 31.augustam, iesniedzot virkni dokumentu.

LiepU Rektora atlases un izvērtēšanas komisija pēc pieteikšanās termiņa beigām izvērtēs pretendentu un iesniegto dokumentu atbilstību un virzīs ne vairāk kā piecus visaugstāko vidējo vērtējumu ieguvušos pretendentus uz konkursa otro kārtu, kurai izvirzītie pretendenti divu nedēļu laikā sagatavos izvērstu redzējumu par LiepU stratēģisko attīstību. Konkursa noslēgumā LiepU padome organizēs viena vai vairāku visaugstāko vērtējumu ieguvušo pretendentu tikšanos ar LiepU personālu un virzīs kandidātus ievēlēšanai LiepU Satversmes sapulcē.

Patlaban LiepU rektore ir Dace Markus.