Kultūra
2022. gada 25. aprīlis, 14:48

Mārtiņa Ķibilda raidījums "Atslēgas" turpinās – top grāmata

Jauns.lv

Turpinot žurnālista, televīzijas raidījumu autora un vadītāja Mārtiņa Ķibilda ieceri, ko pats bija jau rūpīgi izplānojis, bet piepildīt nepaguva, ir sākts darbs pie viņa veidotā vērienīgā dokumentālā televīzijas raidījuma “Atslēgas. Gadsimta vēstures atradumi” satura apkopošanas tāda paša nosaukuma grāmatā.

50 faktoloģiski un sižetiski aizraujošos stāstos, kas ilustrēti ar plašu fotomateriālu klāstu, no neparastiem skatupunktiem populārzinātniskā veidā tiks aplūkoti zīmīgākie Latvijas vēstures atslēgas notikumi no 1918. gada līdz mūsdienām. Tomēr grāmatas tapšanas laikā pasaule ir mainījusies – Krievijas karš Ukrainā mūs piespiedis kļūt par satricinošu atslēgas pagriezienu laikabiedriem, arī 21. gs. liekot pārskatīt jautājumus par valstiskumu, vienotību, brīvību un tās augsto cenu. Tūlītēju atbilžu par to, kā dzīvosim tālāk, nav, bet, iespējams, nākotnes vaduguns jāprot saskatīt pagātnē. M. Ķibilds būtu sacījis: “Kas reiz bijis, nekad nebūs noslēdzies.” Grāmata būs latviešu, angļu un krievu valodā, un tās atvēršana plānota novembrī – Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB).

foto: Publicitātes foto

Apjomīgais izdevums “Atslēgas. Gadsimta vēstures atradumi” mūsdienīgā un viegli uztveramā veidā stāsta par nozīmīgākajiem Latvijas vēstures notikumiem simt gados (1918–2018). M. Ķibilds nebija vēsturnieks, taču šo jomu atzina par vienu no savas dzīves kaislībām. Tas atspoguļojas arī “Atslēgās”, kur jaušama detektīva cienīga aizrautība un asredzīgs skats uz maz zināmām, tostarp neērtām Latvijas pagātnes ainām, lai katram tās padarītu saprotamas. Jaunā publikācija apiet ambīciju kļūt par akadēmisku pētījumu vai enciklopēdisku faktu krājumu, bet aicina ikvienu lasītāju – neatkarīgi no vecuma un vēstures zināšanām – uz kritisku sarunu, lai lauztu stereotipus par izšķirīgu valsts pagātnes notikumu gaitu un izceltu to būtiskās likumsakarības, kā arī saikni ar šodienu.

Uzsverot grāmatas lomu jaunu zināšanu apguvē un tās satura pielietojuma potenciālu arī izglītības nozarē, to papildinās atsevišķs mācību palīglīdzeklis “Skolotāja burtnīca” Latvijas vēstures notikumu izziņai un apguvei skolās – īpaši vēstures skolotājiem veidoti mācību stundu plānu un konkrētu darba uzdevumu piemēri par “Atslēgās” aplūkotajiem tematiem. Stundu plāni veidoti pēc jaunā valsts pamatizglītības standarta (“Skola2030”) par kompetenču pieeju mācību saturā. Šos papildmateriālus sagatavojusi Salaspils 1. vidusskolas vēstures skolotāja Annija Bergmane. Vienlaikus vietnē atslegas.tv skatāmas visas raidījuma “Atslēgas” epizodes, kas iztulkotas arī angļu un krievu valodā, sniedzot iespēju mācību saturu padarīt multimediālu un pieejamu gan latviešu, gan mazākumtautību, gan diasporas skolās.

foto: Publicitātes foto

Jau šobrīd grāmatu “Atslēgas. Gadsimta vēstures atradumi” iespējams iegādāties iepriekšpārdošanā vietnē veikals.atslegas.tv – atsevišķi vai komplektā ar “Skolotāja burtnīcu”. Savukārt nopirkto grāmatas eksemplāru varēsiet saņemt novembrī līdz ar tās atvēršanu un tirdzniecības sākšanu visā Latvijā. Atbalstot skolas un paplašinot tajās pieejamo mācību līdzekļu klāstu, aicinām iegādāties arī otru grāmatu, dāvinot to valsts vai gadumijas svētkos kādai skolai – piemēram, tai, kurā esat mācījies Jūs vai Jūsu bērni.

“Mārtiņa izlolots, sākts un iedvesmots, projekts un raidījums “Atslēgas” ir kļuvis par mūsu ģimenes, draugu un domubiedru svētu kopdarbu. Viņš vēlējās, lai šis nozīmīgais materiālu kopums turpinātu patstāvīgu dzīvi, raisītu diskusijas par Latvijas vēsturi un būtu plaši pieejams un noderīgs kā tiem, kas māca un mācās, tā arī ikvienam, kam mūsu valsts un tās vēsture ir interesanta, būtiska vai – vēl gluži sveša. Jaunā grāmata šos mērķus apvienos, ļaujot to izmantot gan kā uzziņu resursu, gan mācību līdzekli, gan arī reprezentatīvu stāstu par mūsu valsti. Bet pats galvenais – tā būs Mārtiņa un mūsu ģimenes dāvana Latvijai! Mans pienākums ir turpināt iesākto, lai piešķirtu “Atslēgām” ilgtermiņa vērtību un noderīgumu sabiedrībai. It sevišķi tagad, kad karš Ukrainā vēl vairāk nekā iepriekš atgādina par mūsu nācijas kopīgajām un katra individuālajām vērtībām,” stāsta projekta “Atslēgas. Gadsimta vēstures atradumi” turpinātāja Ilze Grase-Ķibilde.

“Mārtiņš Ķibilds bija un vienmēr paliks Nacionālās bibliotēkas draugs. Saistoši viegli, bet vienlaikus arī padziļināti un detalizēti stāstīt par arhitektūras niansēm vai valsts vēstures samezglojumiem – turklāt plašai sabiedrībai uztveramā veidā – ir māksla. Viņam šis patiesi ieinteresētā pētnieka un stāstnieka mākslas talants piemita, un mēs par to pilnībā pārliecinājāmies, gan kopā strādājot pie raidījuma epizodes par Gaismas pili, gan aicinot Mārtiņu kļūt par Nacionālās enciklopēdijas atklāšanas notikuma virsvadītāju. Runājot par draugiem, bibliotēkai tas ir liels gods – atbalstīt jauno grāmatu “Atslēgas. Gadsimta vēstures atradumi” un būt par tās draugu!” uzsver LNB direktors Andris Vilks.

foto: Publicitātes foto

Grāmatas “Atslēgas. Gadsimta vēstures atradumi” radošā komanda: projekta turpinātāja Ilze Grase-Ķibilde, redaktore Lilita Vaingārdnere, dizainere Madara Krieviņa, vēstures konsultante Annija Bergmane, grāmatas priekšvārda autors Dr.hist. Gustavs Strenga.

Atbalstītāji: Latvijas Nacionālā bibliotēka, Novum Riga Charitable Foundation, AS “Citadele banka”, “DPD Latvija”, Nordtext.

Informatīvie atbalstītāji: Latvijas Televīzija, Latvijas Radio, “IR”, “Delfi”, “Radio SWH”, “jauns.lv”, projekts “Skola2030”, forums “Līdere”, Visual Media, JCDecaux, Ārlietu ministrija, Kultūras ministrija, Pasaules brīvo latviešu apvienība.