Tava izglītība
2021. gada 2. jūlijs, 12:05

60 Latvijas skolās šoruden darbu uzsāks jaunie “Mācītspēks” pedagogi

Jauns.lv

Noslēdzies skolu piesaistes process skolotāju izglītības projektā “Mācītspēks”. Sešdesmit Latvijas skolām piesaistīti 75 topošie pedagogi, kuri šoruden vienlaikus uzsāks gan studijas Latvijas Universitātē, Liepājas Universitātē vai Daugavpils Universitātē, gan darbu kādā no Latvijas skolām.

Projekta ietvaros piesaistīto skolu vidū ir 3 sākumskolas, 11 pamatskolas, 31 vidusskola, 7 valsts ģimnāzijas, kā arī 6 profesionālās izglītības iestādes un 2 privātskolas.

Kā norāda skolotāju izglītības projekta “Mācītspēks” skolu piesaistes vadītāja Ruta Zaharova, skolas izrādījušas ļoti lielu interesi par projektā “Mācītspēks” atlasi izturējušo jauno skolotāju uzņemšanu, un ir gatavas nodrošināt visu nepieciešamo atbalstu, tajā skaitā mentoru katram jaunajam kolēģim: “Pieteikto vakanču skaits bija ļoti liels – kopumā 383 vakances. Tas ir saistāms ne tikai ar to, ka Latvijā kopumā ir liels pedagogu trūkums, bet arī ar projektā piesaistīto pedagogu darba augsto novērtējumu skolu direktoru vidū.”

Projekta laikā skolu piesaiste notiek pēc topošo pedagogu atlases, un skolas tiek piemeklētas, galvenokārt, ņemot vērā topošā pedagoga mācību priekšmeta, skolas pieteikto vakanču, kā arī abu pušu ģeogrāfiskās atrašanās vietas sakritību. Skolu piesaistes vadītāja akcentē, ka tikai daži no projekta dalībniekiem – topošajiem pedagogiem – ir bijuši gatavi mainīt dzīvesvietu un pieņemt skolu piedāvājumu citā reģionā, taču vienlaikus pauž gandarījumu par divu dalībnieku apņēmību un motivāciju, plānojot atgriezties Latvijā no Lielbritānijas, lai uzsāktu karjeru skolotāja profesijā.

Kopumā projekta “Mācītspēks” 2021. gada grupā studijas un vienlaikus darbu skolotāja profesijā uzsāks 75 dalībnieki, tajā skaitā 45 dalībnieki Rīgas reģionā, 5 dalībnieki Kurzemes reģionā, 7 dalībnieki Vidzemes, kā arī 5 Latgales un 13 Zemgales reģionā.

Mācību priekšmetu sadalījums topošo pedagogu vidū ir ļoti plašs – 16 skolotāji mācīs angļu valodu, 14 - matemātiku, bet 12 skolotāji pasniegs sociālās zinības. Savukārt latviešu valodu un vēsturi rudenī uzsāks mācīt 5 skolotāji katrā priekšmetā, dabaszinības un dizainu un tehnoloģijas 4 skolotāji katrā priekšmetā, bet sportu un krievu valodu 3 skolotāji katrā priekšmetā. Tāpat skolas jaunajā mācību gadā iegūs 2 jaunus fizikas skolotājus un pa vienam vācu valodas, ģeogrāfijas, bioloģija, datorikas un mūzikas skolotājam.

Kā iepriekš ziņots, projektam “Mācītspēks” tika aicinātas pieteikties skolas, kas īsteno vispārizglītojošās programmas (tajā skaitā profesionālās izglītības iestādes) un var piedāvāt vienam skolotājam slodzi 14 – 21 kontaktstundu nedēļā. Tāpat dalībskolām obligāts nosacījums ir mentora nodrošināšana.

Par projektu “Mācītspēks”

Jauno skolotāju izglītības projekta “Mācītspēks” mērķis ir spējīgu un motivētu dažādu jomu profesionāļu piesaiste skolotāja darbam, nodrošinot nepieciešamo izglītību un praktiskās mācības. Projektā “Mācītspēks” tiek sniegta iespēja atlasītiem kandidātiem viena studiju gada laikā iegūt pedagoga kvalifikāciju un otra gada laikā turpināt profesionāli pilnveidoties, lai kļūtu par skolotāju kādā no Latvijas skolām.

Projektu īsteno Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte, Daugavpils Universitāte un nodibinājums “Iespējamā misija”, to pārrauga Izglītības un zinātnes ministrija.

Projekts “Mācītspēks” tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/004 “Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena “Izglītība un pedagoģija” studiju programmas” un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas “Skolotājs” licenču ietvaros.