foto: Gatis Dieziņš/LETA
Tiks izsolīta ēka Brīvības ielā 68
Nams Brīvības ielā 68.
Bizness un ekonomika
2024. gada 10. aprīlis, 13:21

Tiks izsolīta ēka Brīvības ielā 68

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

Nespējot izpildīt mantojuma atstājējas Līzas Virs gribu, "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) plāno izsolīt ēku Brīvības ielā 68.

Īres nams Brīvības ielā 68 celts 1903.gadā. To projektējis ievērojamais Rīgas arhitekts Reinholds Šmēlings, pēc kura projektiem Rīgā uzceltas gandrīz 100 ēkas, tai skaitā 25 skolas, 3 slimnīcas, 5 ugunsdzēsēju depo un 2 tirgi.

foto: Līga Lendsberga
Arhitekts Reinholds Šmēlings.

Ēka celta pēc būvuzņēmēju Jāņa un Līzes Virsu pasūtījuma un īres namā savulaik apmetušies tādi sabiedrībā zināmi cilvēki kā žurnālists Pāvils Laizāns, Cēsu kājnieku pulka komandieris Augusts Tone, tēlnieks Teodors Zaļkalns un citi. Tāpat brīvvalsts laikā namā darbojās Latvijas konservatorijas studenšu biedrība, Ērikas Lorencs privātā vācu sieviešu vidusskola un grāmatu izdevniecība “Orient”.

Kara gados ēka novēlēta valstij

Iesākoties otrajam pasaules karam, Līza un Jānis 1940. gadā īpašumu novēlēja valstij. Tiesa, testamentā tika iekļauts nosacījums, ka "tā jāizmanto kā īres objekts, bet visi ienākumi no tās jāziedo Rīgas Valsts tehnikuma trūcīgo studentu atbalstīšanai un tehnisko kabinetu papildināšanai".

foto: www.zudusilatvija.lv
Īres nams Brīvības ielā 68.

Rīgas Valsts tehnikums informējis, ka testamenta nosacījumus līdz pat šai dienai savās iespēju robežās pilda - Rīgas Valsts tehnikuma ieņēmumu kontā sistemātiski tiek ieskaitīti VNĪ iekasētie nekustamā īpašuma tīrie ienākumi, kas sastāda aptuveni 10 tūkstošus eiro gadā. 50% no līdzekļiem tiek izlietoti trūcīgo un sekmīgo audzēkņu atbalstam un 50% tiek izlietoti tehnikuma mācību līdzekļu papildināšanai. Tāpat tehnikums katru gadu 13.maijā notur atceres brīdi Jāņa Vīrs un Līzes Vīrs piemiņai.

Tomēr Rīgas Valsts tehnikums atzīst, ka kopš testamenta izveidošanas ir pagājuši teju 83 gadi - mainījusies gan ekonomiskā situācija valstī, gan ēkas tehniskais stāvoklis. Līdz ar to tehnikuma pārstāvji neceļ iebildumus pret iespējamo nama pārdošanu norādod, ka "atsavināšanas rezultātā gūtie ieņēmumi, kas būtu izlietoti tehnikuma materiāli tehniskā nodrošinājuma, aprīkojuma papildināšanai, jau būtu uzskatāmi par vienu no testatora gribas izpildi".

Ēkas atjaunošanai nepieciešami 13 miljoni eiro

Pēc 2020. veiktās ekspertīzes ēkai konstatēti vairāki būtiski defekti. To novēršanai un ēkas atjaunošanai nepieciešami vismaz 13 miljonu eiro lieli ieguldījumi, un ievērojamo izmaksu dēļ pieņemts lēmums par ēkas pārdošanu.

VNĪ notikušajā daļēji vaino iepriekšējo nama apsaimniekotāju SIA "Anno" un ir cēlusi pret kompāniju prasību tiesā par zaudējumu piedziņu 1 694 109, 67 eiro apmērā par labu valstij. Finanšu ministrija norāda, ka "Anno" nav pildījusi ar pilnvarojuma līgumu uzņemtās saistības un ilgstošas, un nevērīgas pārvaldīšanas laikā īpašuma tehniskais stāvoklis ir pasliktinājies.

Nekustamais īpašums Brīvības ielā 68 ir valsts nozīmes kultūras piemineklis. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamā īpašuma Brīvības ielā 68 kadastrālā vērtība uz 2024.gada 1.janvārī noteikta 2 406 538 eiro. Īpašumu veido zemes vienība 1743 kvadrātmetru platībā un divas dzīvojamās ēkas - 5909,7 kvadrātmetru platībā un 1035,1 kvadrātmetra platībā.