foto: LETA
“Tele2” vērsīsies tiesā par PTAC lēmumu
“Tele2” valdes priekšsēdētājs Valdis Vancovičs.
Bizness un ekonomika
2020. gada 10. decembris, 11:36

“Tele2” vērsīsies tiesā par PTAC lēmumu

Jauns.lv

Mobilo sakaru operators “Tele2” vērsīsies tiesā un pārsūdzēs PTAC piemēroto sodu par iepriekš plānotajām un PTAC aizliegtajām tarifu plāna izmaiņām.

PTAC: "Tele2" rīkojies negodīgi

SIA „Tele2” lielam skaitam patērētāju 2020. gada 29. un 30. aprīlī nosūtīja īsziņas, kā arī citos veidos paziņoja, ka patērētājiem, neatkarīgi no izvēlētā tarifu plāna, no 2020. gada 1. jūnija uz laiku līdz gada beigām tiek sniegts jauns pakalpojums “Bezlimita internets Latvijā” par papildu maksu 2,50 EUR. PTAC 2020. gada 29. maijā pieņēma lēmumu par pagaidu noregulējumu par negodīgas komercprakses izbeigšanu.
Lēmumā konstatēts, ka "Tele2" pakalpojumu lielai daļai savu klientu ir pieslēgusi automātiski, nesaņemot patērētāju aktīvi sniegtu gribas izteikumu - apstiprinājumu, tādā veidā pārkāpjot būtisku patērētāju tiesību aizsardzības principu, kurš aizliedz patērētāja klusēšanu izmantot kā piekrišanu kādas preces vai pakalpojuma pasūtīšanai. PTAC secina, ka "Tele2", automātiski uzsākot sniegt patērētājam pakalpojumu par papildu maksu, patērētājam neizdarot par to pasūtījumu, ir pārkāpusi normatīvajos aktos noteiktās patērētāja tiesības un šajā gadījumā patērētājam nav pienākuma pieņemt pakalpojumu un maksāt par to uzņēmuma noteikto maksu.

Vienlaikus PTAC secina, ka tādējādi īstenotā negodīgā komercprakse būtiski ietekmē patērētāja ekonomisko rīcību, proti, ka patērētājam būs jāmaksā par to, ko viņš nav pasūtījis. 
Tāpat "Tele2" sniegtā informācija liecina par to, ka uzņēmums neatzīst konkrētā pārkāpuma izdarīšanu. 

Tā kā konstatētās negodīgās komercprakses raksturs norāda uz tūlītēja un būtiska kaitējuma patērētāju ekonomiskajām interesēm risku, PTAC ir pieņēmis lēmumu par pagaidu noregulējumu, nolemjot uzlikt "Tele2" tiesisku pienākumu nekavējoties izbeigt negodīgu komercpraksi, aizliedzot bez patērētāju aktīvi un nepārprotami sniegtas piekrišanas veikt minētā pakalpojuma sniegšanu un pieprasīt tā apmaksu atbilstoši "Tele2" vienpusēji noteiktai cenai.

Lēmums par pagaidu noregulējumu ir spēkā no tā paziņošanas brīža līdz brīdim, kad tas ar Uzraudzības iestādes lēmumu tiek atcelts vai grozīts vai kad stājas spēkā Uzraudzības iestādes galīgais lēmums. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību un patērētāji, saziņā ar "Tele2", ir tiesīgi atsaukties uz to.

Tiem patērētājiem, kuri ir atteikušies no jaunā pakalpojuma nosūtot īsziņu, nav jāveic nekādas citas darbības. Patērētājiem, kuri nav zinājuši vai nav vēlējušies šo jauno pakalpojumu arī nav jāveic nekādas darbības, bet jārēķinās ar iepriekš tarifa plānā noteiktā interneta apjomu un līgumā noteikto samaksu. "Tele2" nav tiesīga prasīt maksu par šo pakalpojumu, ko patērētājs nav pasūtījis, pat, ja tas tiek sniegts.

“Tele2” vērsīsies tiesā par PTAC lēmumu

“Tele2” uzskata, ka ka PTAC, ignorējot sociālekonomisko situāciju valstī, ar savu lēmumu ir izdarījis “lāča pakalpojumu” mobilo sakaru lietotājiem, liedzot viņiem iespēju izmantot bezlimita mobilo tarifa plāna pieslēgumu par īpaši izdevīgu cenu. Tieši tādēļ vēršanās tiesā šajā gadījumā vairs nav jautājums par tarifu plāniem, bet gan uzņēmuma goda un cieņas jautājums.

“PTAC ir rīkojies neprofesionāli, ignorējot nozares regulējumu un koronavīrusa izraisīto apstākļu kopumu. Turklāt no patērētāju interešu skatpunkta šī situācija ir absurda, jo PTAC lēmums aizliegt mainīt tarifu plānus ir bijis uzņēmumam finansiāli izdevīgāks,” saka “Tele2” valdes priekšsēdētājs Valdis Vancovičs. “Mums arī nebija īpašu ilūziju par PTAC gala lēmumu, tādēļ jau laicīgi sākām gatavoties tiesvedības procesam Latvijā un nepieciešamības gadījumā procesa gaitā lūgsim arī Eiropas Savienības tiesas skaidrojumu, lai pierādītu, ka tarifu plānu grozījumi tika plānoti saskaņā ar spēkā esošo regulējumu.”

“Tele2” uzsver, ka ir sociāli atbildīgs uzņēmums, kas koronavīrusa izraisītās pandēmijas laikā ir sniedzis dažāda veida atbalstu klientiem un atsevišķām sabiedrības grupām aptuveni 9 milj. eiro vērtībā. Turklāt viena no uzņēmuma vērtībām ir būt uzticamam partneriem klientiem, respektējot viņu tiesības. Tādēļ arī tarifu plāna grozījumi bija plānoti tādi, lai tie būtu draudzīgi klientiem pandēmijas laikā, kad pieprasījums pēc mobilā interneta strauji palielinājies.

“PTAC rīcība ir nodarījusi kaitējumu uzņēmumam un tā reputācijai. PTAC šajā gadījumā visticamāk saskatīja labas publicitātes un sava tēla veidošanas iespējas, par ko liecināja arī viņu steigšus izteiktie apgalvojumi publiskajā telpā, pat nesagaidot skaidrojumu par plānotajām tarifu plānu izmaiņām. Turklāt PTAC gala lēmumu gatavoja pusgadu, kas pārkāpj jebkādus saprātīgus termiņus,” atzīst V.Vancovičs.