foto: LETA
Brīvpusdienas tiek pasniegtas lielākajā daļā Eiropas valstu skolu; pirmdienās vislielākie ēdāji
Attēlam ir ilustratīva nozīme.
Pasaulē
2023. gada 8. septembris, 06:54

Brīvpusdienas tiek pasniegtas lielākajā daļā Eiropas valstu skolu; pirmdienās vislielākie ēdāji

Jauns.lv

Ceturtā daļa bērnu ES ir pakļauti nabadzības vai sociālās atstumtības riskam. Dažām ģimenēm ir grūtības pabarot savus bērnus. Piecas ES valstis nodrošina vispārēju bezmaksas ēdināšanu skolās vismaz dažās vecuma grupās. Citas galvenokārt nodrošina ēdināšanu skolēniem, kuru ģimenes saņem ar ienākumiem saistītus pabalstus.

Daudzi bērni Eiropā šonedēļ atgriežas skolā, bet daži no viņiem atgriezīsies klasēs izsalkuši. 2022. gadā ceturtā daļa bērnu ES dalībvalstīs bija pakļauti nabadzības vai sociālās atstumtības riskam. 

Bezmaksas vai subsidēta ēdināšana skolās var palīdzēt nodrošināt, lai bērni būtu paēduši un saņemtu pietiekamu uzturu. Taču bezmaksas ēdināšana skolās ES ir ļoti atšķirīga.

Bezmaksas pusdienas 

Saskaņā ar nesen publicēto akadēmisko rakstu "Bezmaksas ēdināšana skolās visiem nabadzīgajiem bērniem Eiropā: Luksemburgas Sociālekonomisko pētījumu institūta Sociālekonomisko pētījumu institūta pārstāves Annas Katerinas Guio rakstā "Svarīgs un sasniedzams mērķis?", politiskā prioritāte, kas piešķirta bezmaksas ēdināšanas nodrošināšanai skolās trūcīgiem bērniem, ES dalībvalstīs ievērojami atšķiras.

Dažas valstis nepārprotami par prioritāti izvirza šādu nodrošinājumu visiem vai lielākajai daļai bērnu, savukārt citas valstis cenšas aptvert bērnus neaizsargātās situācijās vai dažas skolas. Dažās valstīs, kurās ēdināšana skolās netiek nodrošināta plašā mērogā, pastāv arī dažas izmēģinājuma programmas.

Bezmaksas ēdināšanu atsevišķām vecuma grupām

Somija, Zviedrija un Igaunija ir trīs ES dalībvalstis, kas nodrošina vispārēju bezmaksas ēdināšanu visām vecuma grupām. Latvija un Lietuva nodrošina bezmaksas ēdināšanu dažās klasēs. Vienu pilnu ēdienreizi dienā saņem pirmās līdz ceturtās klases skolēni, bet dažās pašvaldībās - arī vecāko klašu skolēni. Lietuva 2020. gadā sāka nodrošināt bezmaksas ēdināšanu pirmsskolas un pirmās klases skolēniem.

Pusdienas trūcīgajiem un maznodrošinātajiem

Desmit ES dalībvalstis - Kipa, Čehija, Vācija, Ungārija, Luksemburga, Malta, Portugāle, Slovākija, Slovēnija, Spānija. Apvienotā Karaliste- - nodrošina bezmaksas ēdināšanu bērniem ar zemiem ienākumiem un citām bērnu grupām, kas var būt nelabvēlīgā situācijā, piemēram, valsts aprūpē esošiem bērniem un bēgļu bērniem. Atbilstības kritēriji šajā grupā ir atšķirīgi.

Brīvpusdienas noteiktās skolās, noteiktos reģionos

Dažas valstis dod priekšroku galvenokārt skolām, nevis privātpersonām. Skolas parasti tiek izvēlētas nelabvēlīgos reģionos. Ir arī 10 ES dalībvalstis, kas nodrošina subsidētu un/vai bezmaksas ēdināšanu, bet neaptver visu valsti. Tās ir Austrija, Beļģija, Bulgārija, Grieķija, Francija, Horvātija, Īrija, Itālija, Īrija, Polija, Rumānija un Horvātija.

Divās ES valstīs brīvpusdienas netiek nodrošinātas

Dānijā un Nīderlandē netiek nodrošināta bezmaksas ēdināšana skolās

Pirmdienās tiek patērēts vairāk pārtikas

Vēl viens atklājums liecina par bezmaksas ēdināšanas nozīmi skolās. Somijā pirmdienās skolās ēdiena patēriņš var būt par 20 % lielāks nekā citās darba dienās. Saskaņā ar Anne-Catherine Guio ziņojumu tas var liecināt par to, ka nedēļas nogalēs bērni ģimenēs ar zemiem ienākumiem nesaņem pietiekami daudz pārtikas.