foto: LETA
Turaidas muzejrezervāts cels ieejas maksu un citu pakalpojumu cenas
Turaidas muzejrezervāts.
Novadu ziņas
2024. gada 23. jūnijs, 09:42

Turaidas muzejrezervāts cels ieejas maksu un citu pakalpojumu cenas

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Turaidas muzejrezervāta ieņēmumu kāpināšanai tiks celtas ieejas maksas un citu pakalpojumu cenas, rosina Kultūras ministrija (KM).

Palielinot ieejas maksu un citu muzeja pakalpojumu cenas, Turaidas muzejrezervāta ieņēmumi šogad varētu augt par 144 000 eiro, savukārt 2025.gadā un turpmākajos gados katru gadu - par 165 000 eiro, lēš KM.

KM norāda, ka pašu ieņēmumu plānotais palielinājums tiks novirzīts ar pakalpojumu sniegšanu saistīto izdevumu segšanai, tajā skaitā uzturēšanas izmaksu sadārdzinājuma segšanai, tas ir, atbilstoša mikroklimata nodrošināšanai, apsardzes pakalpojumu, komunālo maksājumu un citas muzeja infrastruktūras uzturēšanas izmaksu sadārdzinājuma segšanai.

2024.gadā muzeja izdevumu segšanai kopumā plānoti 1,9 miljoni eiro, tajā skaitā ieņēmumi no muzeja maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi veido 900 000 eiro un valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem ir 1 miljons eiro.

KM skaidro, ka no 2013.gada muzeja publisko maksas pakalpojumu izcenojumi būtiski neesot mainīti, izņemot 2018.gadā, kad pieaugušo mērķauditorijai ieejas maksa jau tika paaugstināta par 18%. KM cenu celšanu pamato ar to, ka laika gaitā ir pieauguši izdevumi muzeja sniegtajiem pakalpojumiem un palielinājušās pakalpojumu tiešās un netiešās izmaksas, kas veido muzeja publisko maksas pakalpojumu izcenojumus, kā arī ir mainījies muzeja sniegto pakalpojumu klāsts.

KM akcentē, ka Finanšu ministrija izdevumu pārskatīšanas sarunās vairākkārt ir vērsusi uzmanību, ka KM padotības muzeju maksas pakalpojumu cenrāžos noteikto pakalpojumu cenas ir palielināmas atbilstoši inflācijai, kas ļautu segt muzeju uzturēšanas izdevumus. KM arī piebilst, ka ar katru gadu ievērojami pieaug izdevumi, kas saistīti ar apmeklētāju apkalpošanu un infrastruktūras uzlabošanu. Lai sekmētu nepārtrauktu muzeja darbību, ir veikta pieejamo resursu pārskatīšana, tomēr pašreizējais pašu ieņēmumu apjoms, kas tiek izmantots muzeja darbības attīstībai un ar pakalpojumu sniegšanu saistīto izdevumu segšanai ir nepietiekams, ņemot vērā ievērojamo cenu pieaugumu publiskā un privātā sektora sniegto pakalpojumu jomā.

Pašlaik Turaidas muzejrezervātā ekspozīciju un izstāšu apmeklējums laika periodā no 1.maija līdz 31.oktobrim pieaugušajiem maksā 6 eiro, pensionāriem - 4,30 eiro, studentiem - 3 eiro, skolēniem - 1,15 eiro. Savukārt ģimenes biļete maksā 10,70 un 6,40 eiro. Periodā no 1.novembra līdz 30.aprīlim muzeja ekspozīciju un izstāšu apmeklējums pieaugušajiem maksā 3,50 eiro, pensionāriem - 2,15 eiro, studentiem - 1,5 eiro, skolēniem 70 centi. Ģimenes biļete maksā 6,40 un 3,70 eiro.

KM rosina jaunajā cenrādī noteikt, ka laikā no 1.maija līdz 31.oktobrim, muzeja ekspozīciju un izstāšu apmeklējums pieaugušajiem maksās 8 eiro, pensionāriem - 6 eiro, studentiem - 4 eiro, skolēniem - 2 eiro. Ģimenes biļete maksātu 17 un 9 eiro. Periodā no 1.novembra līdz 30.aprīlim muzeja ekspozīciju un izstāšu apmeklējums maksātu 6 eiro, pensionāriem - 4 eiro, studentiem - 3 eiro, skolēniem - 1,50 eiro. Ģimenes biļete varētu maksāt 12,50 un 6,50 eiro.

Iecerēts, ka muzeja ekspozīciju un izstāžu apmeklējuma maksu neiekasēs no pirmsskolas vecuma bērniem, pedagogiem, kas pavada pirmsskolas vecuma bērnu grupu vai skolēnu grupu, kurā ir vismaz desmit bērni vai skolēni, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, dienas aprūpes centra, krīzes centra un speciālo izglītības iestāžu audzēkņiem, kā arī bērniem, kas ievietoti sociālās rehabilitācijas centrā un tos pavadošajām personām.

Tāpat apmeklējuma maksu neiekasēs no personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, personām ar I un II invaliditātes grupu un no vienas personas, kas pavada personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vai personu ar I invaliditātes grupu, Latvijas muzeju darbiniekiem, Baltijas jūras reģiona piļu un muzeju asociācijas biedriem, Starptautiskās muzeju padomes biedriem un Starptautiskās ievērojamu vietu un pieminekļu padomes biedriem.

Apmeklējuma maksu neiekasēs no Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Turaidas draudzes locekļiem dievkalpojumu dienā, jaunlaulātajiem un viņu vedējiem kāzu dienā, apmeklējot Turaidas Rozes piemiņas vietu, muzeja popularitāti veicinošu vizīšu organizatoriem, Turaidas muzejrezervāta drauga kartes īpašniekiem un muzeja apmeklētājiem ikgadējās starptautiskās akcijas "Eiropas Muzeju nakts" laikā.

KM norāda, ka muzejs kā unikāls Eiropas nozīmes kultūras piemineklis ir viens no iecienītākajiem starptautiskā kultūras tūrisma galamērķiem, ko ik gadu apmeklē tūristi no Latvijas un dažādām pasaules valstīm. Par to liecina 2022.gadā saņemtās atzinības - Eiropas mantojuma zīme par Turaidas vēsturiskā centra kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu un Eiropas kultūras tūrisma tīkla valdes īpašā atzinības balva par Turaidas vēsturiskā centra iekļaušanu Eiropas kultūras mantojuma sarakstā.

Muzeja piedāvājums regulāri tiek pilnveidots, lai sniegtu apmeklētājiem iespēju pilnvērtīgi pavadīt muzejā visu dienu. Aizvadīto desmit gadu laikā ir izveidotas astoņas jaunas ekspozīcijas, pilnveidotas un modernizētas esošās ekspozīcijas, īstenota muzeja teritorijā esošā "Turaidas Mežaparks" četru hektāru platībā sakopšana, parkveida ainavas atjaunošana un astoņu vēsturisko dīķu kaskādes atjaunošana, celiņu izveide, soliņu uzstādīšana, kā arī informatīvā stenda un mobilā audiogida izveide.

Muzeja lietošanā ir teritorija ar kopējo platību 57,82 hektāru platībā un 38 ēkas - valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi, kā arī daudzveidīgs dabas un ainaviskais mantojums: parkveida ainava, dabiskie zālāji, meža teritorija, 26 muižas dīķi un apstādījumi un citas vērtības. Muzejs veic valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu un infrastruktūras atjaunošanu, restaurējot un konservējot minētās ēkas, uzturot kultūrvidi visā tās daudzveidībā.