foto: Paula Čurkste/LETA
Kultūras ministrija pagaidām klusē par LNB direktora konkursa rezultātiem
Kultūras ministre Agnese Logina.
Politika
2024. gada 13. jūnijs, 16:20

Kultūras ministrija pagaidām klusē par LNB direktora konkursa rezultātiem

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Kultūras ministrija (KM) jau 9. februārī izsludināja konkursu uz Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) direktora amatu. Lai gan interese par amatu bija pieklājīga un konkursam pieteicās 6 pretendenti, KM vēl aizvien klusē par konkursa rezultātiem.

Kultūras ministrija (KM) izsludināja atklātu konkursu uz Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) direktora amatu, pēc tam, kad saņēma ilggadējā LNB direktora Andra Vilka iesniegumu, kurā viņš pauda vēlēšanos no 2023. gada 2. septembra pārtraukt darba tiesiskās attiecības. Konkurss uz direktora amatu tika izsludināts 9. februārī, pieteikšanās termiņš bija 28. marts, un tam pieteicās seši kandidāti.

Lai gan konkurss noslēdzās pirms 2,5  mēnešiem, vēl joprojām nav zināms, kurš turpmāk vadīs Latvijas Nacionālo bibliotēku.

No neoficiāliem avotiem zināms, ka konkursam jau sen ir noteikts uzvarētājs, tomēr Kultūras ministrija nespējot pieņemt lēmumu par konkursa uzvarētāju. 

Atklātā konkursa pretendentiem bija jāiesniedz un konkursa komisijai jāprezentē paša izstrādāts LNB turpmākās darbības attīstības piedāvājums pieciem gadiem, kurā norādīti tā īstenošanas veidi un līdzekļi. LNB direktora atalgojums paredzēts 4116 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

Iesniegtos pieteikumus LNB direktora amatam izvērtēja konkursa komisija, kuru vada Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja Ieva Lībķena. No pretendentiem tika sagaidīta akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība humanitārajā vai sociālajā zinātnē, vismaz trīs gadu darba pieredze vadošā amatā valsts vai pašvaldību iestādē, kapitālsabiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, kas iegūta aizvadīto piecu gadu laikā, teicamas latviešu valodas un labas angļu valodas zināšanas. Tāpat kā vēlama tika norādīta darba pieredze projektu vadībā, zināšanas par iestādes darbību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un LNB darbību un funkcijām, kā arī zināšanas par valsts iestādes finanšu un budžeta vadības principiem un labas zināšanas un izpratne par bibliotēkas nozari un tās attīstības tendencēm.

Būtiskākie LNB direktora amata pienākumi ir bibliotēkas darba plānošana, vadīšana un koordinēšana, nodrošinot tās mērķu un uzdevumu izpildi, LNB krājuma un datu pārvaldības ilgtspējīgas attīstības nodrošināšana, LNB kā pētniecības un izglītības iestādes attīstības veicināšana, LNB kā Digitālā kultūras mantojuma kompetences centra funkciju nodrošināšana.