Viedokļi
2024. gada 9. maijs, 06:10

Cilvēki ne vienmēr rīkojas merkantili: rektors Gundars Bērziņš par mediķu aizplūšanu no Latvijas

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Lai mediķus noturētu Latvijā un viņi nebrauktu labākas dzīves un lielākas algas meklējumos uz ārzemēm, mums vairāk jāinvestē izpratnes radīšanā par to, kāpēc dzīvot Latvijā ir labāk nekā citur – tas ir humanitārajā jomā: kultūrā, vēsturē, tradīcijās, teic Latvijas Universitātes rektors Gundars Bērziņš. Un tad šis jautājums vairāk vai mazāk atrisināsies pats no sevis, viņš saka.

Jauno mediķu vidū veiktā aptauja liecina, ka katrs desmitais ārsts gatavojas doties strādāt uz  ārzemēm. Līdzīgi plāni ir arī deviņiem procentiem ārstiem-rezidentiem. Tikai 44% rezidentu ir pārliecināti par savu palikšanu Latvijā. Tātad kopējā tendence nav iepriecinoša. Latvijas augstskolas gatavo mediķus, no kuriem daļa te nemaz nepaliks, bet tas nozīmē, ka nākotnē aizvien lielāks kļūs mediķu deficīts. Līdz ar to Lielais jautājums: “Kā panākt, lai Latvijas mediķi nebrauktu prom?” To Jauns.lv vaicāja Latvijas Universitātes rektoram Gundaram Bērziņam.

“Piederības sajūta valstij ir jāveido daudz nopietnāk nekā to darām pašlaik,” uzsver rektors. Uz mediķu aizbraukšanu no valsts mēs, protams, varam skatīties, kā to dara daudzi, kad cilvēks izvēlas to vietu, kur viņš var labāk nopelnīt, kur ir labāki dzīves apstākļu un tamlīdzīgi. Tomēr jāņem vērā tas, ka cilvēki ne vienmēr rīkojas pēc šiem merkantiliem un utilitāriem principiem:

“Mums vairāk jāinvestē tieši humanitāro zinātņu attīstībā, jo tās - latviešu valodas pamatojums, Latvijas vēsture, kultūra, māksla, daba, visa šī vide – rada sajūtu, kāpēc tu vēlies būt Latvijā.

Ja skatāmies uz sabiedrību kopumā, tad vienmēr būs kāds, kas aizbrauks, bet būs arī tādi, kas atbrauks. Mūsdienās cilvēki ir brīvi izvēlēties savu attīstības ceļu, viņiem vaļā ir visa pasaule. Viņš izvēlas to vietu, kur viņam ir labāk būt, un šai gadījumā ne vienmēr šo lēmumu var pamatot ar materiāliem apstākļiem. Tāpēc mūsu uzdevums ir pierādīt, ka būt šeit ir labāk.”

foto: no izdevniecības "Rīgas Viļņi" arhīva
Mums vairāk jāinvestē tieši humanitāro zinātņu attīstībā, jo tās - latviešu valodas pamatojums, Latvijas vēsture, kultūra, māksla, daba, visa šī vide – rada sajūtu, kāpēc tu vēlies būt Latvijā.

Un to, ka šeit ir labāk, mēs varētu pierādīt, radot atbilstošu vidi, piemēram, drošību un kultūras attīstību. Pie tā mums ir sistēmiski jādomā, jo tas veido pamatojumu Latvijas valsts pastāvēšanai. “Mūsdienās svarīgākais ir būt pievilcīgiem, jo mēs konkurējam ar visu pasauli,” sava redzējuma sentenci formulē Gundars Bērziņš.

Ko par iespējām noturēt ārstus Latvijā saka Gundars Bērziņš, vērojiet Jauns.lv video.

Visas Lielā jautājuma diskusijas skaties šeit.