foto: Shutterstock
Izglītības iespējas ieslodzījuma vietās – kādas profesijas iespējams apgūt cietumos?
Sabiedrība
2023. gada 28. novembris, 19:04

Izglītības iespējas ieslodzījuma vietās – kādas profesijas iespējams apgūt cietumos?

Sadarbības projekts

No 6. novembra portālā JAUNS.LV mēneša garumā sadarbībā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi norisināsies informatīvā kampaņa “Nenovērsies! Atbalsti un iesaisties! #Resocializācija”. Kampaņas mērķis ir mazināt sabiedrības aizspriedumus pret bijušajiem ieslodzītajiem un skaidrot valsts un pašvaldības iestāžu, ģimenes locekļu, uzņēmēju, brīvprātīgo darbinieku un plašākas sabiedrības lomu ieslodzīto personu sekmīgā resocializācijā un recidīva novēršanā. Šoreiz apskatīsim izglītības iespējas ieslodzījuma vietās.

Viens no notiesāto sociālās rehabilitācijas līdzekļiem ir izglītošana – notiesāto iesaistīšana vispārējās, profesionālās un interešu izglītības programmās. Brīvības atņemšanas iestādes pienākums resocializācijas ietvaros ir nodrošināt vispārējās izglītības programmu īstenošanu notiesātajiem jauniešiem. Tāpat resocializācijas ietvaros ieslodzījuma vietās tiek organizēta profesionālās izglītības apguve, lai notiesātie varētu strādāt, atrodoties brīvības atņemšanas iestādē un pēc atbrīvošanas no soda izciešanas. 

Lai ieslodzījuma vietā varētu īstenot vispārējās vai profesionālās izglītības programmu, starp ieslodzījuma vietu un izglītības iestādi tiek noslēgts sadarbības līgums. Vispārējās vai profesionālās izglītības programmu īsteno saskaņā ar ieslodzījuma vietas dienas kārtību un izglītības iestādes apstiprināto mācību stundu sarakstu. Mācības vispārējās un profesionālās izglītības iegūšanai organizē vispārējās un profesionālās izglītības apguvi regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Ieslodzījuma vietā par pedagoģi strādā arī Irisa Balode. Viņa ir Rīgas Stila un modes tehnikuma profesionālās izglītības skolotāja ar 45 gadus ilgu pedagoga darba stāžu. Irisa strādājusi Rīgas Tūrisma un tirdzniecības skolā par profesionālās izglītības skolotāju pavāru specialitātē. Vēlāk skolu apvienoja ar Rīgas Pārtikas ražotāju vidusskolu.

“Pēc gada no Pārtikas ražotāju vidusskolas aizgāju, un rudenī mani uzaicināja darbā Rīgas Stila un modes vidusskolas toreizējā direktore Silvija Voitišķis. Viņa pastāstīja, ka Rīgas Centrālcietumā Eiropas projekta ietvaros pašlaik tiek iekārtota mācību virtuve, kurā plānots apmācīt ieslodzītās personas pavāra palīga profesijā, un ir vajadzīgi teorētisko un praktisko mācību skolotāji. Biju jau pensionāre, bet zināju, ka gribu vēl strādāt. Direktore mani iedrošināja, un es piekritu. Uzaicināju darbā arī bijušo kolēģi no Tūrisma un tirdzniecības skolas, mācību programma tika akreditēta, un tā sākām strādāt,” viņa stāsta.

Irisa atklāj, ka ne ģimenei, ne draugiem, ne paziņām nekad nav slēpusi, ka strādā ieslodzījuma vietā. Uzsākot darbu ieslodzījuma vietā, tuvinieki un draugi pat izrādījuši ziņkāri – kā tad tur īsti ir? Saviem audzēkņiem viņa nekad nejautā, par ko viņi izcieš sodu, jo uzskata, ka labāk to nezināt. Viņai ar kolēģēm ieslodzītie ir vienkārši cilvēki, kuriem var iemācīt kaut ko jaunu, dzīvē noderīgu.

Strādājot Tūrisma un tirdzniecības skolā, Balode vadījusi arī pavāru kursus, ko organizēja Valsts nodarbinātības dienests bezdarbniekiem, tādēļ darbs ar pieaugušajiem nav bijis svešs. 
“Mācības ieslodzījuma vietā notiek tāpat kā jebkurā citā mācību iestādē. Ir mācību programma, kurā iekļauti teorētiskie mācību priekšmeti un praktiskās mācības. Jāpiebilst, ka praktisko mācību stundu ir gandrīz trīs reizes vairāk nekā teorētisko. Ir kalendārais mācību plāns un stundu saraksts, pēc kura tiek īstenota profesionālās tālākizglītības programma. Mācību grupas komplektē ieslodzījuma vietas resocializācijas daļa sadarbībā ar vienību priekšniekiem un tehnikuma pieaugušo profesionālās izglītības nodaļas vadītāju. Būtiska atšķirība ir vienīgi izglītojamo dažādie vecumi un iepriekšējās izglītības līmenis, kādēļ nākas izmantot diferencētu pieeju zināšanu vērtēšanā,” stāsta pedagoģe.

Viņa uzsver, ka speciālistu, kuri māca ieslodzītās personas, nepietiek. Savukārt cilvēkiem, kuri vēlētos strādāt ieslodzījuma vietās, esot vajadzīga ne tikai profesionālā, bet arī pedagoģiskā izglītība, kā arī cilvēciski labvēlīga attieksme.

Topošajiem kolēģiem viņa iesaka nebaidīties no vārdiem “ieslodzījuma vieta”, jo tur strādāt nav grūti. Lielākā daļa izglītojamo ir disciplinēti un ieinteresēti mācībās, ar labvēlīgu un kulturālu attieksmi pret skolotājiem. “Droši varu teikt, ka nekad man un manām kolēģēm nav bijis jāklausās necenzētas leksikas izmantošana starp mūsu audzēkņiem, arī konflikti mācību laikā nav bijuši,” atzīst Irisa.

Pēc Ieslodzījumu vietu pārvaldes sniegtajiem datiem, 2022./2023. mācību gadā vispārējo pamatizglītību ieguvis 31 ieslodzītais, vispārējo vidējo izglītību ieguvuši 17 ieslodzītie, bet izglītības dokumentu pēc profesionālās izglītības programmas apgūšanas saņēma 464 ieslodzītie. 

Šajā mācību gadā ieslodzījuma vietās tiek īstenotas šādas profesionālās izglītības programmas:

- “Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija” ar iegūstamo kvalifikāciju “Šuvējs”;
- “Enerģētika un elektrotehnika” ar iegūstamo kvalifikāciju “Elektromontieris”;
- “Ēdināšanas pakalpojumi” ar iegūstamo kvalifikāciju “Pavāra palīgs”;
- “Būvdarbi” ar iegūstamo kvalifikāciju “Apdares darbu strādnieks”;
- “Būvdarbi” ar iegūstamo kvalifikāciju “Mūrnieks”;
- “Būvdarbi” ar iegūstamo kvalifikāciju “Bruģētājs”;
- “Būvdarbi” ar iegūstamo kvalifikāciju “Sausās būves tehniķis”;
- “Metālapstrāde” ar iegūstamo kvalifikāciju “Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG/135)”;
- “Metālapstrāde” ar iegūstamo kvalifikāciju “Rokas lokmetinātājs (MMA/111) un lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG/135)”;
- “Metālapstrāde” ar iegūstamo kvalifikāciju “Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG/141)”;
- “Kokizstrādājumu izgatavošana” ar iegūstamo kvalifikāciju “Kokapstrādes iekārtu operators”;
- “Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija” ar iegūstamo kvalifikāciju “Inženiersistēmu montētājs”;
- “Floristikas pakalpojumi” ar iegūstamo kvalifikāciju “Florists”;
- “Dekoratīvā kosmētika” ar iegūstamo kvalifikāciju “Vizāžists”;
- “Viesnīcu pakalpojumi” ar iegūstamo kvalifikāciju “Viesnīcas istabenis”.

Kampaņa "Nenovērsies! Atbalsti un iesaisties! #Resocializācija” tiek īstenota projekta “Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana” ietvaros ar Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 9.1.3.0/16/I/001 “Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana”.