foto: Ekrānuzņēmums
Ierosina jaunus kriminālprocesus pret Rusiņu; vērtēs arī trīs prokuroru iespējamos pārkāpumus
Leons Rusiņš izsludināts starptautiskā meklēšanā kā bīstams noziedznieks.
112
2023. gada 28. jūlijs, 15:14

Ierosina jaunus kriminālprocesus pret Rusiņu; vērtēs arī trīs prokuroru iespējamos pārkāpumus

Jauns.lv/LETA

Prokuratūra nolēmusi sākt jaunus kriminālprocesus pret bijušās dzīvesbiedres slepkavībā aizdomās turēto Leonu Rusiņu, turklāt papildus tiks vērtēti divu prokuroru iespējamie disciplinārie un viena prokurora iespējamie ētikas normu pārkāpumi, informēja prokuratūrā.

Pārbaudē pastiprināti tikusi izvērtēta prokuratūras atbildīgo amatpersonu rīcības likumība, pamatotība un savlaicīgums, realizējot tām uzliktos pienākumus.

Lai izdarītu objektīvus secinājumus, pārbaudes laikā pieņemta virkne paskaidrojumu no amatpersonām, tostarp par savstarpējo sadarbību un komunikāciju par sievietes 2022.gada 15.septembra iesnieguma virzību, tā izskatīšanas rezultātiem un kontroli, kā arī par prokurora komunikāciju ar sievietes advokāti. Pārbaudes laikā veikti vairāki prokurora reaģēšanas pasākumi.

Pārbaudē konstatēts pamats Prokuroru atestācijas komisijā iesnegts materiālus par divu prokuroru iespējamā disciplinārā pārkāpuma fakta konstatēšanu un par viena prokurora rīcības izvērtēšanu par iespējamiem Latvijas prokuroru ētikas kodeksa normu pārkāpumiem.

Ģenerālprokuratūrā sākti divi kriminālprocesi, tajā skaitā par Rusiņa iespējami izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem tirdzniecības centra "Sēlija" stāvlaukumā - vajāšanu un draudiem izdarīt slepkavību un nodarīt smagu miesa bojājumu.

Prokuratūrā turpinās pārvaldības procesu pārskatīšana un pilnveide un tiek pārskatīti un vērtēti iekšējie tiesību akti, informē prokuratūras pārstāvji.

Kopš jūlija beigām papildināts un precizēts iekšējais normatīvais akts - ģenerālprokurora rīkojums -, uzdodot prokuroriem nekavējoties, no kriminālprocesa uzsākšanas dienas, iesaistīties kriminālprocesa īstenošanā, nolūkā nekavējoties nodrošināt izmeklēšanas kvalitāti un efektivitāti, arī tādos kriminālprocesos, kas saistīti ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu, ja tas izdarīts pret personu, ar kuru noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir pirmajā vai otrajā radniecības pakāpē, vai pret laulāto vai bijušo laulāto.

Vairāki metodiskie materiāli, kas vērsti uz kvalitatīvu un efektīvu kriminālprocesa īstenošanu attiecībā uz noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar vardarbību ģimenē, prokuratūrā jau iepriekš esot izstrādāti. Piekļuve šiem metodiskajiem materiāliem kopš 2023.gada aprīļa ir nodrošināta arī Valsts policijas atbildīgajām amatpersonām un kriminālprocesu veikt pilnvarotajām amatpersonām.

Papildus sagatavots un 31.maijā Valsts policijas priekšniekam, kā arī visiem prokuroriem izsūtīts metodiskais materiāls "Par Krimināllikuma 168.1 panta noziedzīga nodarījuma sastāva esamību".

Ņemot vērā, ka kriminālprocesos, kuros tiek izmeklēti noziegumi, kas saistīti ar vardarbību ģimenē, kriminālprocesu veicošai amatpersonai ir nepieciešamas padziļinātas zināšanas un izpratne psiholoģijā, jāizprot vardarbīgās personas un no vardarbības cietušās personas uzvedība, secināts, ka visās prokuratūras struktūrvienībās atsevišķiem prokuroriem jānosaka specializācija arī kriminālprocesos par vardarbību ģimenē, pirms tam viņiem nodrošinot atbilstošas papildu apmācības.

Ģenerālprokurors Juris Stukāns 24.maijā Ministru prezidentam Krišjānim kariņam (JV) iesniedza priekšlikumus sabiedrības aizsardzības pret vardarbību nodrošināšanai, ietverot priekšlikumus veikt grozījumus konkrētos Krimināllikuma Sevišķās daļas pantos, Kriminālprocesa likumā, Civilprocesa likuma punktos, gan arī Ministra kabineta noteikumos.

Priekšlikumos izteikts viedoklis arī par nepieciešamību veikt regulāras sociālās kampaņas, kuru mērķauditorija ir gan no vardarbības cietušas, gan vardarbību veikušas personas, un izveidot tīmekļvietni, kurā vienkopus ir skaidra un detalizēta informācija par šo personu tiesībām, kā arī iespējām saņemt visa veida profesionālu palīdzību.

Jau ziņots, ka 16.aprīlī Jēkabpils novadā sava bērna un mātes acu priekšā tika nogalināta 1983.gadā dzimsi sieviete.

Slepkavību pastrādāja viņas bijušais vīrs Rusiņš, kurš mēnešiem ilgi sievietei draudēja un viņu vajāja, par to regulāri tika ziņots policijai, bet sieviete pasargāta netika. Rusiņam bija 19 kriminālprocesi, no kuriem 18 - par to, ka viņš nepilda lēmumu par aizsardzību pret vardarbību.

Rusiņu pēc slepkavības policijai nav izdevies aizturēt, bet vienlaikus nav izslēgts, ka viņš izdarījis pašnāvību.