2022. gada 14. jūlijs, 14:36

Jaunu skolotāju sagatavošanai papildus piešķir vairāk nekā 930 000 eiro

Jauns.lv/LETA

Valdība piešķīrusi papildu finansējumu 938 627 eiro apmērā, kuru sadalīs starp Latvijas Universitāti (LU), Daugavpils Universitāti (DU) un Liepājas Universitāti (LiepU), lai sniegtu atbalstu studiju programmai skolotāju sagatavošanai.

Projekta mērķis ir sniegt atbalstu darba vidē balstītai studiju programmai skolotāju sagatavošanai.

Lai sniegtu atbalstu studiju programmas komunikācijas un aprobācijas pasākumiem, 2022./2023.akadēmiskajam gadam papildus tiks piešķirts 938 627 eiro finansējums.

No plānotā finansējuma 31 000 eiro plānots izmaksāt pakalpojumu izmaksas komunikācijas radošās stratēģijas izstrādei un mediju kampaņai. Mediju kampaņu plānots veidot, lai nodrošinātu plašāku studējošo piesaisti.

60 000 eiro plānots izmaksāt vasaras mācību nodrošināšanai, kas norisināsies trīs nedēļas. 370 194 eiro plānots izmaksāt personāla atalgojuma izmaksām, savukārt 33 950 plāno izmaksāt prakšu vadītāju atalgojuma izmaksām. 4860 eiro apmērā tiks nodrošināti darba braucieni kuratoriem un prakšu vadītājiem. Administratīvajām izmaksām tiek atvēlēti 60 621 eiro.

Mērķstipendiju izmaksāšanai tiek kopumā atvēlēts 378 000 eiro finansējums.

Piešķirtais finansējums tiek sadalīts starp LU, DU un LiepU. LU saņem kopumā papildu finansējumu 892 065 eiro apmērā, DU 19 420 eiro, bet LiepU - 27 140 eiro apmērā.