foto: LETA
Publicēts jaunākais Latvijas skolu reitings
Sabiedrība
2022. gada 22. jūnijs, 21:50

Publicēts jaunākais Latvijas skolu reitings

Jauns.lv

Nodibinājums Ata Kronvalda fonds ir pabeidzis apkopot Latvijas skolu audzēkņu panākumus 2021./2022. mācību gadā rīkotajās valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, valsts atklātajās olimpiādēs un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē.

Rezultāti publicēti vietnē https://www.skolureitings.lv/. Iegūtā informācija tiek novērtēta ballēs, lai izveidotu Latvijas skolu reitingu darbā ar talantīgajiem skolēniem.

2021./2022. mācību gada skolu reitingā ir iekļautas 33 ģimnāzijas, 48 lielās skolas, kurās mācās vairāk nekā 100 vidusskolēni, un 103 mazās skolas, kurās mācās mazāk nekā 100 vidusskolēni vai kurās nemācās vidusskolēni.

Reitingā ņemti vērā skolēnu sasniegumi valsts olimpiādēs (Latviešu valoda un literatūra, Latviešu valoda (mazākumtautību), Angļu valoda, Franču valoda, Krievu valoda, Vācu valoda, Bioloģija, Ekonomika, Filozofija, Fizika, Ģeogrāfija, Informātika, Ķīmija, Matemātika, Vēsture), atklātajās olimpiādēs (Latgaliešu valoda, Svešvalodas, Fizika, Tehnoloģijas un dizains, Eiropas eksperimentālās zinātnes, Ģeoloģija, Lingvistika , Mākslīgais intelekts, Matemātika, Ģeogrāfija, Astronomija) un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā.  

Lielo skolu reitings

2021./2022. mācību gada reitingā lielo skolu grupā augšgalā ir:

1. Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs

2. Rīgas 40. vidusskola

3. Rīgas Franču licejs

4. Salaspils 1. vidusskola

5. Rīgas 10. vidusskola

Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs gada laikā ir izcīnījis augstāko rezultātu, pakāpjoties no 4. vietas 2020./2021. mācību gadā uz godpilno 1. vietu šogad. Rīgas 40. vidusskola ir noturējusies augstajā 2. vietā arī šajā mācību gadā. Teicamu darba kvalitāti darbā ar talantīgajiem skolēniem saglabājis arī Rīgas Franču licejs, saglabājot 3. vietu arī 2021./2022. mācību gadā. Labāko lielo skolu pieciniekam 2021./2022. mācību gadā pievienojas Salaspils 1. vidusskola (iepriekšējā gadā 8.vieta). Rīgas 10. vidusskola šogad diemžēl atdod iepriekšējo 1. vietu spēcīgākām skolām un 2021./2022. mācību gadā ierindojas 5. vietā.

Mazo skolu reitings

Šogad reitingā mazo skolu grupā virsotnē ir:

1. RTU Inženierzinātņu vidusskola

2. Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola

3. Rēzeknes 5. vidusskola

4. Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola

5. Riebiņu vidusskola

RTU Inženierzinātņu vidusskola ir noturējusi līderpozīcijas un saglabā 1. vietu arī 2021./2022. mācību gadā. Šajā mācību gadā 2. vietu par teicamu darbu ar talantīgajiem skolēniem iegūst Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola, jaunpienācējs mazo skolu grupā. Trešajā vietā ierindojas Rēzeknes 5. vidusskola - kāpums par 2 vietām salīdzinājumā ar iepriekšējo mācību gadu. Jaunpienācēji mazo skolu grupā ir Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola, kas 2021./2022. mācību gadā ieņem 4. vietu, kā arī Riebiņu vidusskola 5. vietā.

Ģimnāziju reitings

2021./2022. mācību gadā reitingā ģimnāziju grupā augšgalā ir:

1. Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

2. Rīgas Valsts 2. ģimnāzija

3. Āgenskalna Valsts ģimnāzija

4. Daugavpils Valsts ģimnāzija

5. Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija

Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā 2021./2022. mācību gadā atguva pērn zaudētās līderpozīcijas, šogad atgriežoties 1. vietā. Rīgas Valsts 2. ģimnāzija šogad ierindojas 2. vietā, atkāpjoties no pērn sasniegtās 1. vietas. Āgenskalna Valsts ģimnāzija 2021./2022. mācību gadā ieņem augsto 3. vietu, kas ir kāpums par vienu vietu salīdzinājumā ar 2020./2021. mācību gadu. Daugavpils Valsts ģimnāzija ir pakāpusies par 6 vietām, ieņemot augsto 4. vietu 2021./2022. mācību gada reitingā. Arī Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija ir kāpusi reitingā par 2 vietām, ieņemot 5. vietu.