foto: Shutterstock
Dāvinājums nav labākais veids, kā mazdēlam novēlēt īpašumu
Vienistabas dzīvoklis Rīgā nav seniores vienīgais īpašums, pati dzīvo privātmājā, bet dzīvoklī mīt mazdēls, kurš mācās.
Sabiedrība
2020. gada 22. decembris, 04:28

Dāvinājums nav labākais veids, kā mazdēlam novēlēt īpašumu

Sniedze Smilga

"Likums un Taisnība"

"Man pieder privatizēts vienistabas dzīvoklis. Gribu to pārrakstīt mazdēlam, kuram tikko apritēja 18 gadi. Kā tas darāms?" Jautā žurnāla "Likums un Taisnība" lasītāja Inta.

Sazvanījāmies ar Intas kundzi un jautājām, ko viņa domājusi ar vārdiem – pārrakstīt dzīvokli? Uzdāvināt vai novēlēt mantojumā ar testamentu? “Un kā būtu labāk?” viņa jautā.

Drošības spilvens vecumdienās

Vienistabas dzīvoklis Rīgā nav seniores vienīgais īpašums, pati dzīvo privātmājā, bet dzīvoklī mīt mazdēls, kurš mācās. Komunālos maksājumus apmaksā Inta. Vīrs miris, taču bez mazdēla viņai ir arī divas meitas, neatraidāmās mantinieces, viena no viņām ir šā mazdēla māte. (Šis fakts ir svarīgs. Ja kundzei būtu bijis trešais bērns, kurš būtu miris, taču būtu šā mazdēla tēvs vai māte, tad mazdēls, saņemot mantojumu, iestātos mirušā vietā un arī būtu neatraidāmais mantinieks. Taču šajā gadījumā mazdēls tāds nav.)

Dāvināt dzīvokli jaunietim, kuram vēl nav ienākumu, gan ir riskanti, jo šo īpašumu viņš var pazaudēt. Jaunieši labprāt ņem ātros kredītus, lai nopirktu jaunu telefonu vai citu modes lietu. Ja kredītu laikā neatdos, bet kontā naudas nebūs, tiesu izpildītājs vērsīs piedziņu uz dzīvokli un pārdos to izsolē.

Var gadīties arī dažādas citas nepatikšanas. Piemēram, jaunietis brauc ar divriteni un nejauši iebuktē sānu dārgai automašīnai. Skādi nesamaksā, īpašnieks sniedz prasību tiesā, un arī šajā gadījumā tiesu izpildītājs piedziņu var vērst uz īpašumu.

Tāpēc labāk un drošāk ir dzīvokli mazdēlam novēlēt mantojumā ar testamentu. Ja apstākļi mainīsies vai radīsies kāda neatliekama vajadzība, piemēram, būs nepieciešama dārga operācija, īpašniece jebkurā brīdī varēs dzīvokli pārdot, lai iegūtu līdzekļus.

Neatraidāmās mantinieces

Mazdēls var droši dzīvot vecmāmiņas dzīvoklī, jo īpašnieks savā īpašumā drīkst iemitināt jebkuru personu. Tiesa gan, uz dzīvokļa daļas mantošanu varēs pretendēt abas meitas, neatraidāmās mantinieces, un izprasīt savu neatņemamo daļu, kas ir puse no tā, ko viņas mantotu pēc likuma, ja nebūtu testamenta.

Ja testamentā mazdēlam būs novēlēts dzīvoklis, bet par pārējo mantu nekas nebūs teikts, tad māju, naudu bankas kontā un pārējo mantu mantos abas meitas, likumiskās mantinieces. Var arī ar testamentu dzīvokli novēlēt mazdēlam, bet māju un pārējo mantu – abām meitām vienādās daļās.

Ar testamentu mazāka valsts nodeva

Mantiniecēm pēdējais variants būs izdevīgāks, jo tad, ierakstot māju zemesgrāmatā uz sava vārda, būs jāmaksā mazāka valsts nodeva. Šī nodeva jāmaksā, ja mantotā nekustamā īpašuma vērtība pārsniedz desmit minimālās mēnešalgas. Šogad minimālā alga ir 430 eiro mēnesī, no 2021. gada 1. janvāra būs 500 eiro.

Valsts nodevu apmērs ir noteikts Ministru kabineta noteikumu Nr. 1250 Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 13. punktā.

Ja manto pēc testamenta vai mantojuma līguma, tad laulātajam un pirmās, otrās un trešās šķiras mantiniekiem jāmaksā valsts nodeva 0,125% apmērā no mantotā nekustamā īpašuma vērtības; ceturtās šķiras mantiniekiem – 4%, pārējiem testamentārajiem vai līgumiskajiem mantiniekiem (tiem, kuri nav radinieki) – 7,5 procenti. Tātad, ja būs testaments, Intas mazdēls un meitas maksās valsts nodevu 0,125% apmērā.

Ja meitas testamentā nebūs pieminētas un privātmāju mantos kā likumiskās mantinieces, viņām būs jāmaksā lielāka valsts nodeva – 0,25% no mantotās īpašuma daļas vērtības, ja dzīvoja kopā ar mantojuma atstājēju (bija kopīga deklarētā dzīvesvieta), vai 0,5% no savas mantotā īpašuma daļas vērtības, ja nedzīvoja kopā.

Nodevu rēķina no tās īpašuma vērtības, kas norādīta mantojuma apliecībā. Mantinieki var izvēlēties un norādīt kadastrālo vērtību vai arī tirgus vērtību, ko noteicis sertificēts vērtētājs.

Ja nav testamenta vai mantojuma līguma, tad laulātajam un kopā ar mantojuma atstājēju dzīvojušajiem pirmās, otrās un trešās šķiras mantiniekiem valsts nodeva ir 0,25% no mantotā nekustamā īpašuma vērtības; kopā ar mantojuma atstājēju nedzīvojušajiem pirmās un otrās šķiras mantiniekiem – 0,5%; kopā ar mantojuma atstājēju nedzīvojušajiem trešās šķiras mantiniekiem – 1,5%; ceturtās šķiras mantiniekiem – 5%.

Lai pie notāra uzrakstītu testamentu, līdzi jāņem sava pase un jāzina mantinieku vārdi, uzvārdi un personas kodi. Īpašumu kadastra numurus notārs sameklēs datubāzēs. Testamenta rakstīšana pie notāra ir maksas pakalpojums.