Oļega Fiļa ģimenē jauns mīlulis
Parasti mazais ērglis sasniedz 20–25 gadu vecumu.
Novadu ziņas
2019. gada 29. aprīlis, 12:06

Oļega Fiļa ģimenē jauns mīlulis

Jauns.lv

Baņķieris Oļegs Fiļs nupat saņēmis vēsti, ka viņa zemes īpašumā Talsu novadā tiks veidots mikroliegums, jo šajā teritorijā ligzdo īpaši aizsargājams putns. Izrādās, Fiļa īpašumā kādā ligzdā pasaulē pērn nācis mazā ērgļa jeb Clanga pomarina mazulis, par kuru baņķiera ģimene tagad uzņēmusies rūpes.

Oļegam Fiļam nu ir iespēja iepazīt retā mazā ērgļa paradumus.

Kā Fiļam paziņojusi Ziemeļkurzemes virsmežniecība, par iemeslu tam, ka savulaik Latvijas bagātākā cilvēka Talsu novada zemes īpašumā, kurā ietilpst arī Nurmuiža, tiks veidots mikroliegums, kalpojusi vēsts, ka teritorijā, kā izrādās, ligzdo īpaši aizsargājamais mazais ērglis. Ligzda esot jauna, tā atrodas kādā ozolā 11 metru augstumā, un izrādās – pagājušajā gadā šajā ērgļu ģimenē jau bija mazulis.

Oļega Fiļa īpašums Talsu novadā – Nurmuiža.

„Mazais ērglis ir apdraudēta putnu suga. Neraugoties uz savu majestātiskumu, tie ir tramīgi – ligzdošanai nepieciešams dabisks klusums, bez cilvēka izraisītas saimnieciskas darbības tuvumā. Un tie ir liels retums ne tikai Latvijā,” saka Fiļs, priecājoties, ka Nurmuižas apkārtne acīmredzot šobrīd ir ļoti labvēlīga vide viņu ligzdošanai: „Nu mums būs jauns mīlulis, par kuru interesēties un savā veidā rūpēties.”

Pirms 20 gadiem vanagu dzimtas plēsīgais putns mazais ērglis tika atzīts par Latvijas gada putnu. Mazais ērglis ir viena no apdraudētākajām plēsīgo putnu sugām Eiropā, bet pasaulē ligzdo aptuveni 16 000 pāru. Aptuveni piektā daļa no pasaules mazo ērgļu populācijas ligzdojot Latvijā.