Sabiedrība
2012. gada 25. janvāris, 21:15

Latvijas Radio izsludina konkursu uz Ziņu dienesta vadītāja vietu

Jauns.lv

Piemērotāko kandidatūru vadītāja amatam izvēlēsies piecu cilvēku komisija, liecina radio mājaslapā pieejamā informācija.

Potenciālajam Ziņu dienesta vadītājam izvirzītas tādas prasības kā augstākā izglītība, vismaz trīs gadu darba pieredze medijos, vismaz divu svešvalodu prasme sarunu līmenī, izpratne par VSIA "Latvijas Radio" programmām un ziņu raidījumu vietu tajās, spēja intensīvi strādāt paaugstināta stresa apstākļos un labas komunikācijas prasmes, tostarp sociālajos tīklos. Nepieciešama arī praktiskā pieredze žurnālistikā, bet praktiskā pieredze ziņu žurnālista darbā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Pretendentiem līdz 10.februārim jāiesniedz motivēta pieteikuma vēstule, CV, vīzija par radio Ziņu dienesta darba organizāciju un perspektīvām, kā arī atsauksmes. Pieteikumi līdz 10.februārim tiks pieņemti darba dienās no plkst.10 līdz 17 Rīgā, Doma laukumā 8, 207.telpā.

Pretendentus vērtēs konkursa komisija piecu personu sastāvā. Komisijas vadītājs būs Latvijas Radio valdes loceklis Jānis Siksnis, komisijā darbosies Latvijas Radio 1.kanāla direktore Inese Matjušonoka, radio Ziņu dienesta programmas "Labrīt" producents Jānis Ramāns, Latvijas Radio 4.kanāla direktore Ilona Madesova, kā arī Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas studiju katedras vadītāja sociālo zinātņu doktore Anda Rožukalne.

Pēc dokumentu pieņemšanas termiņa beigām visi iesniegtie pieteikumi tiks izskatīti komisijā divās kārtās. Pirmajā kārtā tiks vērtēti pretendenta iesniegtie dokumenti, un uz otro kārtu tiks virzīti tikai tie pretendenti, kuri būs iesnieguši visus pieprasītos dokumentus. Otrajā kārtā notiks darba intervija ar pretendentu saskaņā ar konkursa kritērijiem.

Konkursā tiks vērtēta radoša kolektīva vadības pamatprincipu izpratne un spēja vadīt radošu kolektīvu, izpratne par ziņu formātu, struktūru un radio ziņu specifiku. Tiks vērtēta izpratne par ziņu dienesta darba organizāciju, tostarp par producēšanu, plānošanu, dienas kārtības noteikšanu, kā arī informētības un izpratnes līmenis par sabiedriski politiskajiem, sociālajiem un kultūras jautājumiem. Svarīgs kritērijs būs sagaidāmā Ziņu dienesta stabilitāte un attīstība iespējamā pretendenta vadībā, izpratne par žurnālista ētikas un profesionalitātes kopsakarībām sabiedriskajā medijā, kā arī pretendenta iesniegtā vīzija par ziņu dienesta darba organizāciju un perspektīvām.

Gala lēmums par pretendentiem tiek pieņemts, gala apspriedē balsojot. Balsīm daloties, izšķirošā būs komisijas vadītāja Sikšņa balss.

Komisija būs tiesīga arī neizvēlēties nevienu no pretendentiem kā uzvarētāju. Gadījumā, ja konkurss beigsies bez rezultāta, neizvēloties nevienu no pretendentiem, tiks rīkots vai nu jauns konkurss, vai arī Ziņu dienesta vadītāju iecels Siksnis.

LETA