Portāls ielādēsies pēc 15 sekundēm
Uz Jauns.lv
Sarēķināts, ka Ernests Gulbis ar savu sniegumu tenisa kortos profesionāla sportista karjerā sapelnījis vairāk nekā sešus miljonus eiro. (Foto: LETA)

Tenisa zvaigzne Ernests Gulbis sūdz tiesā radus 8

Slavenības
18. maijā 05:24 2021. gada 18. maijā 05:24
  Žurnāls "Kas Jauns"
Rīgas rajona tiesā šajā pavasarī tiek izskatīta lieta, kurā Latvijas tenisa zvaigzne Ernests Gulbis vēršas pret sava tēva bijušo sievu, savu pusmāsu un pusbrāli “par piešķirto naudas līdzekļu atmaksu un piedziņas vēršanu uz uztura devējiem nodotajiem īpašumiem”.

Atbildētāji šajā lietā ir Vineta Gulbe, Laura Gulbe un Kristaps Gulbis. Un, kā noprotams pēc lietas materiāliem, Ernests Gulbis no sava tēva Aināra Gulbja bijušās sievas Vinetas prasa atpakaļ piedzīt viņai piešķirtos 163 006 eiro, kā arī vairāk nekā četrus tūkstošus eiro procentos. Piedziņu Ernests prasa vērst pret Vinetas un Aināra bērniem Laurai un Kristapam piederošo nekustamo īpašumu Jūrmalā.

Ernests sedza ikdienas vajadzības

Prasības pieteikumā norādīts, ka 2014. gada decembrī starp Ernestu kā finansētāju un Vinetu kā saņēmēju noslēgts līgums par naudas līdzekļu piešķiršanu nekustamā īpašuma uzturēšanai un ikdienas vajadzību segšanai. Pamatojoties uz līgumu, sportists laika periodā no 2015. gada 9. janvāra līdz 2018. gada 30. janvārim pārskaitījis 163 006 eiro. Kā teikts lietas materiālos, finansējums piešķirts, lai nodrošinātu īpašumu apsaimniekošanu, siltumapgādi un vērtības nesamazināšanos. Taču 2019. gada augustā Ernestam tapis zināms, ka Vineta, pamatojoties uz 2019. gada vasarā parakstītiem uztura līgumiem un to grozījumiem, ir atsavinājusi visus īpašumus par labu Laurai un tā 2019. gada augustā Zemesgrāmatā ir reģistrētas viņas īpašuma tiesības. To uzzinot, Ernests nosūtījis paziņojumu, norādot, ka atbilstoši līgumam, ja īpašumi tiek atsavināti, Vinetai ir pienākums trīs darba dienu laikā atmaksāt prasītājam viņa izsniegtos naudas līdzekļus. Vineta neesot reaģējusi, un summa neesot atmaksāta.

Jau ir 1,5 miljonu vērta prasība

Lietā arī pausts, ka Ernests Gulbis uzskata – Vineta Gulbe kā uztura ņēmējs nespējot samaksāt prasībā norādīto parādu, kur finansējuma atmaksas saistības nodibinātas un pastāvējušas vēl pirms uztura līgumu noslēgšanas.

Vineta Gulbe. (Foto: no "Facebook")

Vineta nespējot samaksāt arī citus parādus. Proti, pret viņu ir celta prasība par naudas summas piedziņu pusotra miljona eiro apmērā, sakarā ar ko uz visiem strīdus īpašumiem ir reģistrētas ķīlas tiesības atzīmes prasības nodrošināšanai. Uztura līgumu noslēgšana liekot pieņemt, ka “personai pašai nav nepieciešamo līdzekļu, lai nodrošinātu savu ikdienas uzturu, un ir maz ticams, ka viņa spētu segt finansējuma summu. Arī piešķirtā uztura apmēri neliecina, ka personas finanšu iespējas nākotnē varētu būtiski uzlaboties.” Gulbis prasībā arī norāda – atbildētāja nav reaģējusi uz prasītāja paziņojumu, kas, visticamāk, liecina par viņas vēlmi izvairīties no finansējuma atmaksas. Tā nu tenisa zvaigzne uzskata, ka ir tiesīgs prasīt finansējuma atmaksu, lūdzot vērst piedziņu uz īpašumiem, kas ir Laurai un Kristapam Gulbjiem kā uztura devējiem nodotā mantiskā vērtība.

Ja māju pārdotu, nāktos maksāt kompensāciju

Kā tad tiesā taisnojusies Vineta Gulbe? Viņa 2020. gada aprīlī iesniegtajā paskaidrojumā rakstījusi, ka “atbildētāja celto prasību uzskata par nepamatotu”. Ernesta Gulbja tēva uzņēmēja Aināra Gulbja un Vinetas Gulbes laulība tika šķirta 2014. gadā. Tad tika noslēgta vienošanās par laulāto mantas šķirtību, nosakot, ka visa manta, kas laulātajiem pieder un ir iegūta laulības laikā, ir katra laulātā atsevišķā manta. Uz šīs vienošanās pamata Vinetas īpašumā palika ģimenes mājoklis – trīs nekustamo īpašumu, kas atrodas Jūrmalā, kopums, par kura uzturēšanai doto līdzekļu atmaksu tagad ir cēlis prasību Ernests Gulbis. Kā var noprast, šajā līgumā tolaik puses vienojušās, ka gadījumā, ja Vineta īpašumu pārdod, viņai bijušajam vīram jāatmaksā 1,5 miljonu eiro liela kompensācija. Vineta esot šim līgumam piekritusi, jo Ainārs stāstījis, ka īpašuma vērtība ir 10 miljoni eiro. Viņš arī norādījis, ka kompensācija uz pusēm pienāksies bērniem, tāpat arī solījis bijušo sievu finansiāli atbalstīt, vismaz līdz laikam, kad tiks pārdota māja. Vineta Gulbe tiesai skaidro, ka “bija vēlējusies noslēgt (un sapratusi, ka noslēdz) tādas vienošanās ar bijušo laulāto, kas paredz, ka viņš dod atbildētājai naudu iztikai un mājas uzturēšanai, līdzatbildētāja pārdod māju, turklāt, ja atbildētāja pārdod māju, viņai jāatmaksā saņemtā uzturnauda, kā arī no mājas pārdošanas ienākumiem jādod tā saucamā kompensācija 1,5 miljonu eiro apmērā kā pateicība par materiālo atbalstu. Tagad atbildētāja saprot, ka vienošanās neskaidri sarakstītas, lai tās varētu tulkot tā, kā viņam izdevīgi.” Vineta Gulbe norāda – nauda taču jāatmaksā tikai tad, ja viņa guvusi ienākumus no īpašuma pārdošanas. Bet šis nosacījums taču neesot iestājies. Jo var saprast, ka Vineta īpašumu nodevusi abiem saviem bērniem, noslēdzot “uztura līgumus”.

Kristaps: Ernestam un Aināram nav tiesību prasīt naudu

Savus skaidrojumus tiesā snieguši arī Aināra un Vinetas bērni – Laura un Kristaps Gulbji.

Kristaps Gulbis. (Foto: no "Facebook")

“Kad 2014. gadā tēvs ar māti izšķīrās, viņi noslēdza vienošanos, ka ģimenes māja paliek mātei, bet, ja viņa to pārdod, tad maksā tēvam 1,5 miljonus eiro, savukārt tēvs līdz pārdošanai palīdz mātei māju uzturēt. Atbildētājs uzskata, ka māte nebūtu tēvam vairāk neko parādā, kā vien 1,5 miljonus eiro, turklāt tikai gadījumā, ja māja tiktu pārdota, un šie 1,5 miljoni ietver jebkādu finansiālu palīdzību,” teikts Kristapa skaidrojumā, kurā viņš arī piebilst: “Tā kā ģimenes māja nav pārdota, bet pārgājusi atbildētāja un viņa māsas kopīpašumā, balstoties uz uztura līgumu”, ne Ernestam, ne Aināram nav tiesību prasīt naudas samaksu no Vinetas.

Arī Laura norāda, ka “pienākums atdot uzturnaudu 163 006 eiro netiek apšaubīts mājas pārdošanas gadījumā, taču māja nav pārdota, līdz ar to prasība ir nepamatota”.

Laura Gulbe. (Foto: no "Facebook")

Tāpat Laura pauž neizpratni, kāpēc tēvs tā satraucies par 1,5 miljoniem eiro, kas viņam pienāktos pēc mājas pārdošanas, ja tie, kā viņš solījis, tāpat tika Laurai un Kristapam. Jo tagad taču Aināra bērniem ir nodots viss īpašums, ko, pēc Vinetas sacītā, Gulbis pats novērtējis 10 miljonu apmērā.

Ko tad lēma tiesa?

Viss šis jandāliņš tiesā sākās 2020. gada februārī. Tad vispirms lietas izskatīšana tika nolikta uz 2021. gada janvāri, bet iejaucās pandēmija. Civillieta tika noņemta no izskatīšanas, tad lietas izskatīšana no mutvārdu pārgāja uz rakstisku, līdz martam tika pagarināts papildu paskaidrojumu vai citu procesuālo lūgumu iesniegšanas termiņš. Tāpat tiesā tika lūgts kā liecinieci nopratināt kādu personu, kas ir gan Ernesta Gulbja, gan Aināra Gulbja lietvede.

Jo Vineta lika noprast, ka patiesībā naudas līdzekļus mājas uzturēšanai piešķīris nevis Ernests, bet Ainārs, tāpēc “jāvērtē, vai prasītājam vispār ir prasījuma tiesības”.

Vispirms tiesa noraidīja Vinetas lūgumu tiesu izskatīt mutiski, bet martā pieņēma arī lēmumu – “prasība ir pamatota, pierādīta un apmierināma”. Tā nu Rīgas rajona tiesa atzina, ka Ernests Gulbis prasību par 163 006 eiro piedziņu ir tiesā “cēlis tiesīgi” un ir “konstatējams pamats minēto naudas līdzekļu piedziņai”. Šīs itin apjomīgās lietas rezolutīvajā daļā tad nu teikts, ka tiesa nospriedusi prasību apmierināt. Jeb piedzīt no Vinetas Gulbes piešķirto naudas līdzekļu pamatsummu 163 006 eiro apmērām, nokavējuma procentus 4404,25 eiro apmērā, valsts nodevas 3276,23 eiro un 837,05 eiro, ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus 3,93 eiro apmērā, tātad kopā – 171 527,46 eiro. Piedziņa gan tiek vērsta uz Laurai un Kristapam Gulbjiem piederošajiem īpašumiem Jūrmalā.

Citi šobrīd lasa

"Gribu strādāt, bet "antivakseru" dēļ to nevaru" Ko darīt? 29
Ja mamma prokurore, tad jūra līdz ceļiem? 7
Briesmīgā motocikla avārijā miris slavens kaskadieris, kurš centās pārspēt pasaules rekordu
Skatīt visus komentārus

"Не смей меня снимать!": прикрывающая грудь Пугачева убежала от камеры

Шокирующий финал потрясшего мир преступления! Вдовец рыдал на похоронах убитой "грабителями" жены, но его алиби разрушили смарт-часы