foto: Shutterstock
Darba devēji atzīmē 4 iztrūkstošākās prasmes jauniešu vidū
Bizness un ekonomika
2023. gada 14. aprīlis, 09:38

Darba devēji atzīmē 4 iztrūkstošākās prasmes jauniešu vidū

Jauns.lv

Vairāk nekā puse (63%) uzņēmumu pārstāvju atzīst, ka darba tirgū ienākošajiem jauniešiem nav pietiekami attīstītas soft skills jeb personīgās prasmes, liecina “Tele2” un “Norstat” veiktā uzņēmumu aptauja.

Kā iztrūkstošākās prasmes jauniešu vidū darba devēji atzīmē:

  • spēju risināt problēmas un konfliktus (35%),
  • stresa noturību (34%),
  • spēju pašorganizēties un plānot laiku (34%),
  • kritisko domāšanu (33%).

Aptauja arī atklāj, ka darba devēju skatījumā būtiskākās personīgās prasmes ir komunikācijas prasmes, kritiskā domāšana, spēja strādāt komandā, līderība, spēja pašorganizēties un pieņemt lēmumus. Vienlaikus 89% uzņēmuma pārstāvju atzīst, ka soft skills ir svarīgas visām amatu pozīcijām – nav svarīgi, vai esi projektu vadītājs, direktors, inženieris vai iekārtu operators.

Savukārt “Zelta Zivtiņas Čempionāta” veiktās jauniešu aptaujas dati atklāj, ka skolās netiek pienācīgi attīstītas personīgās prasmes – tā domā 59% jauniešu vecumā no 16 līdz 19 gadiem. Viņuprāt, vismazāk skolā tiek attīstītas tādas prasmes kā stresa noturība, pašmotivācija, spēja pielāgoties pārmaiņām, kā arī spēja risināt problēmas un konfliktus. 

Jāatzīmē, ka gan uzņēmumu pārstāvji, gan jaunieši uzskata, ka personīgās prasmes primāri būtu jāattīsta skolās. Tā domā 52% jauniešu un 72% uzņēmumu pārstāvji.

“Aptauju dati rāda – gan jaunieši, gan biznesa pārstāvji uzskata, ka darba tirgū personīgās prasmes ir svarīgas un nākotnē to nozīme aizvien pieaugs. Bieži sastopamas nepamatotas cerības, ka šīs prasmes jauniešiem iemācīs skolā. Taču šīs prasmes nav attīstāmas skolas solā, to atzīst arī uzņēmumu pārstāvji – jo tas nozīmē nevis vienkārši apgūt jaunu informāciju, bet pamatīgi strādāt ar sevi, sadarboties ar citiem mērķu sasniegšanai. Tādēļ jauniešu labākai nākotnei ir svarīgi, ka šo prasmju attīstībā iesaistās arī citas puses. Šī iemesla dēļ 17. gadu pēc kārtas rīkojam “Zelta Zivtiņas Čempionātu”, kas vērsts uz jauniešu soft skills attīstību. Šīs prāta un sporta spēles ir domātas pašiniciatīvas, komandas darba, situāciju risināšanas un līdera spēju attīstībai,” stāsta “Tele2” valdes priekšsēdētājs Valdis Vancovičs.